Державне замовлення

Освітній ступень бакалавра

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання) Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» (Інститут банківських технологій та бізнесу, м. Київ)

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання) Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання) Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання) Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів  вищої освіти за освітнім ступенем "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти  (заочної форми навчання) ДВНЗ "Університет банківської справи" у 2016 році