Правила прийому

Правила прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2017 році

Додаток 7 Правила прийому до докторантури та аспірантури

Додаток 8 до Правил прийому до  ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2017 році

Зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році

Зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році(2)

Зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році(3)

Зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році(4)

Правила прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2017 році

Додаток 7 Правила прийому до докторантури та аспірантури

Додаток 8 до Правил прийому до  ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2017 році

Зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році

Зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році(2)

Зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році(3)

Зміни до правил прийому до ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2017 році(4)

Правила прийому у 2016 році

Правила прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2016 році

Зміни до правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2016 році

Зміни 2 до правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2016 році

Зміни 3 до правил прийому ДВНЗ "Університет банківської справи" у 2016 році

Додатки до Правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи» у 2016 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).

Інститут банківських технологій та бізнесу

Львівський навчально-науковий інститут 

Харківський навчально-науковий інститут

Черкаський навчально-науковий інститут

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (таблиця 2).

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (таблиця 3).

Інститут банківських технологій та бізнесу

Львівський навчально-науковий інститут

Харківський навчально-науковий інститут

Черкаський навчально-науковий інститут

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (таблиця 4).

Інститут банківських технологій та бізнесу

Львівський навчально-науковий інститут

Харківський навчально-науковий інститут

Черкаський навчально-науковий інститут

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 5).

Інститут банківських технологій та бізнесу

Львівський навчально-науковий інститут

Харківський навчально-науковий інститут

Черкаський навчально-науковий інститут

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу (таблиця 6).

Харківський навчально-науковий інститут

Додаток 6.1. Порядок обчислення конкурсного балу вступника

Додаток 7. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України.

Додаток 8. Прийом іноземців та осіб без громадянства до Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

Додаток 9. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році.

Додаток 10. Правила прийому до докторантури та аспірантури.

Додаток 4 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали