Правила прийому

Правила прийому  у 2019 році

Правила прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2018 році

Додатки 1-3 до правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2018 році

Додаток 4 до правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2018 році 

Додаток 5 до правил прийому ДВНЗ «Університет банківської справи»  у 2018 році

Зміни до правил прийому від 22 березня 2018 року 

Зміни до правил прийому від 23 квітня 2018 року 

Зміни до правил прийому від 26 червня 2018 року