Вступ до Інституту банківських технологій та бізнесу

 

 

НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Наказ №146-с від 20 вересень 2019р. про зарахування на навчання студентів 1 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Наказ №148-с від 20 вересень 2019р про зарахування на навчання студентів 1 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Наказ №108-c від 22 липня 2019р. про зарахування на навчання студентів освітнього рівня бакалавр на основі ПЗСО за кошти державного бюджету.

Наказ №109-c від 01 серпня 2019р. про зарахування на навчання студентів освітнього рівня бакалавр на основі ПЗСО за кошти державного бюджету.

Наказ №110-c від 05 серпня 2019р. про зарахування на навчання студентів освітнього рівня бакалавр на основі ОКР "Молодший спеціаліст" за кошти державного бюджету.

Наказ №111-c від 06 серпня 2019 р. про зарахування на навчання студентів денної форми навчання освітнього рівня бакалавр на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Наказ №112-c від 06 серпня 2019 р. про зарахування на навчання студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Наказ №113-c від 09 серпня 2019 р. про зарахування на навчання студентів освітнього рівня бакалавр на основі ОКР "Молодший спеціаліст" за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Наказ №115-c від 11 серпня 2019 р. про зарахування на навчання студентів денної форми навчання освітнього рівня магістр за кошти державного (регіонального) бюджету

Наказ №116-c від 11 серпня 2019 р. про зарахування на навчання студентів заочної форми навчання освітнього рівня магістр за кошти державного (регіонального) бюджету

Наказ №117-c від 12 серпня 2019 р. про зарахування на навчання студентів денної форми навчання освітнього рівня магістр за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Наказ №118-c від 12 серпня 2019 р. про зарахування на навчання студентів заочної форми навчання освітнього рівня магістр за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

 

Результати конкурсного відбору

 Результати проведення вступного випробування з фаху для освітнього ступеня магістра 2 хвиля

Результати проведення вступного іспиту з іноземної мови (англійської) для здобуття освітнього ступеня магістра (на основі освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування») форма навчання заочна (дистанційна) 2 хвиля

Результати проведення вступного іспиту з іноземної мови (англійської) для здобуття освітнього ступеня магістра (на основі освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійна програма («Міжнародна економіка») форма навчання заочна 2 хвиля

Результати проведення вступного іспиту з іноземної мови (англійської) для здобуття освітнього ступеня магістра (на основі освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування») форма навчання заочна 2 хвиля

Результати проведення вступного іспиту з іноземної мови (англійської) для здобуття освітнього ступеня магістра (на основі освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування та міжнародний менеджмент») форма навчання заочна 2 хвиля