Ліцензії та сертифікати

Університет банківської справи навчальний заклад економічного профілю IV рівня акредитації. Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 636077 від 10.03.2015р. Університет банківської справи сертифікований за міжнародними стандартами системи управління якістю ISO 9001-2008.

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 24.07.2015р.

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 30.06.2015р.

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2015р.

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 31.03.2015р.

Наказ №1407л від 21.07.2016 р. про ліцензування освітньої діяльності

Наказ №5-и від 20.01.2017 р. про ліцензування освітньої діяльності

Університет банківської справи навчальний заклад економічного профілю IV рівня акредитації. Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 636077 від 10.03.2015р. Університет банківської справи сертифікований за міжнародними стандартами системи управління якістю ISO 9001-2008.

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 24.07.2015р.

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 30.06.2015р.

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2015р.

Витяг з рішення Акредитаційної комісії від 31.03.2015р.

Наказ №1407л від 21.07.2016 р. про ліцензування освітньої діяльності

Наказ №5-и від 20.01.2017 р. про ліцензування освітньої діяльності

Харківський навчально-науковий інститут

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік и аудит» освітнього ступеня магістр у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» у Харківському навчально-науковому інституті Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за підсумками акредитаційної експертизи з підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» освітнього ступеня магістр у Харківському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»