Навчально-методична рада

Навчально-методична рада ДВНЗ «Університет банківської справи» є постійно діючим консультативним органом ДВНЗ «Університет банківської справи»

Голова Навчально-методичної ради Університету – Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор, проректор з навчально-методичної роботи

заступник голови Навчально-методичної ради Університету – Вядрова Інна Миколаївна, к.е.н., професор, заступник директора Харківського навчально-наукового інституту Університету

секретар Навчально-методичної ради Університету – Цесаренко Світлана Іванівна, директор організаційно-методичного центру 

Положення про Навчально-методичної раду

Склад Навчально-методичної ради Університету на 2019/2020 н.р.

План роботи Навчально-методичної ради Університету на 2019/2020 н.р.

Аналіз стану освітньої діяльності Університету та перспективи розвитку на 2019/2020 н.р.

 

Навчально-методична рада ДВНЗ «Університет банківської справи» є постійно діючим консультативним органом ДВНЗ «Університет банківської справи»

Голова Навчально-методичної ради Університету – Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор, проректор з навчально-методичної роботи

заступник голови Навчально-методичної ради Університету – Вядрова Інна Миколаївна, к.е.н., професор, заступник директора Харківського навчально-наукового інституту Університету

секретар Навчально-методичної ради Університету – Цесаренко Світлана Іванівна, директор організаційно-методичного центру 

Положення про Навчально-методичної раду

Склад Навчально-методичної ради Університету на 2019/2020 н.р.

План роботи Навчально-методичної ради Університету на 2019/2020 н.р.

Аналіз стану освітньої діяльності Університету та перспективи розвитку на 2019/2020 н.р.