Вакансії

 

Мiнiстерство освiти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Наявність вакантних посад:

 

Вакансія: Проректор з питань соціально-економічного розвитку

Обов’язки : організація та координування адміністративно-господарської діяльності Університету та Інститутів. Організація та контроль роботи з експлуатації та послідовного оновлення будівель і споруд, проектування та проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту відповідних об’єктів.

Контролює порядок укладання та виконання господарських договорів. Здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю структурних підрозділів: експлуатаційно-технічного відділу, загального відділу, лабораторії ІТ.

 

Вакансія: Заступник головного бухгалтера

Обов’язки: Економічне планування та аналіз економічного стану Університету, підготовка штатного розпису працівників Університету, а також формування цінової політики шляхом економічно обґрунтованих розрахунків вартості оплати за надання платних послуг.

 

Вакансія: Начальник експлуатаційно - технічного відділу

Обов’язки: Організація і виконання заходів з планування господарської діяльності Університету.

Забезпечення господарського обслуговування і належного стану будівель та приміщень Університету згідно з правилами та нормами виробничої санітарії та пожежної безпеки. Забезпечення підрозділів Університету та Інституту господарським інвентарем, товарами, роботами  і послугами.

 

Вакансія: Провідний фахівець експлуатаційно-технічного відділу 

Обов’язки: участь у проведенні процедури закупівель (тендери).

  

Вакансія: Завідувач сектору науково-дослідної частини:

Обов’язки: забезпечення формування планової та звітності документації з науково-дослідної роботи Університету, організація підготовки організаційно-розпорядчої документації з питань організації та виконання науково-дослідної роботи Університету. 

 

Вакансія: Провідний фахівець докторантури та аспірантури

Обов’язки: забезпечення формування зведених щорічних і перспективних планів підготовки докторантів і аспірантів, організаційна допомоги щодо прийому до аспірантури, організація проведення семінарів-консультацій для аспірантів. 

 

За інформацією звертатись до відділу кадрів за тел.: (044) 425-96-12

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП ДВНЗ «УБС»