Вакансії

Державний вищий навчальний заклад

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: 

 

 • доцент кафедри кібербезпеки та соціальних наук факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • викладач кафедри обліку і оподаткування факультету банківських технологій та бізнесу Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, мають стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах: для доцента не менше ніж чотири роки, для викладача не менше двох років, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ДВНЗ «Університет банківської справи»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 (із змінами);
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • список наукових праць;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).

 

Заяви претендентів подаються до 19.02.2018 р. у відділ роботи з персоналом ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська 1/1, каб. 104, тел. (044) 425-96-12, факс (044) 462-53-41

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад НПП ДВНЗ «УБС»