Міщенко Володимир Іванович

Міщенко Володимир Іванович

Доктор економічних наук (1991 р.), професор кафедри економіки та менеджменту

Тема дисертації: «Економiчний оборот i ефективність ресурсів агропромислового комплексу»,

Дисципліни, які викладає:

 1. “Макроекономіка та мікроекономіка”
 2. “Монетарна економіка”

Cтажування:

 • Спілка економістів України, 2016 р.

Напрями наукових досліджень:

 • Грошово-кредитна політика, грошовий обіг, валютне регулювання.
 • Банківська справа, банківський нагляд, макропруденційне регулювання.
 • Ринок фінансових послуг, фінансова стабільність, державні фінанси.

Найвагоміші публікації

 1. Міщенко В.І. Розвиток механізмів координації монетарної та бюджетної політики в контексті подолання наслідків банківської кризи // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – №1(22). – С.423-421.Web of Science Core Collection
 2. Міщенко В.І. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія ; за ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 208 с. Р. 2.3. Проблеми запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні. С.85-103.
 3. Міщенко В.І. Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2(176). – С.266-272. Scopus
 4. Міщенко В.І. Сек’юритизація споживчих кредитів// Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С.311-321. Scopus
 5. Міщенко В.І. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С.414-425. Scopus
 6. Міщенко В.І. Банківський сегмент фінансового сектору /Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку / В.М. Опарін, В.М. Федосов, ін. – К.: КНЕУ, 2016. – 695 с. Навч. посібн. С.406-447.
 7. Міщенко В.І. Управління ризиками іпотечного житлового кредитування в умовах фінансової нестабільності / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінансовий простір. – 2016. – №2(22). – С.53-60.
 8. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С.421-428. Scopus
 9. Міщенко В.І, Банківська система України: проблеми становлення та розвитку / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2016. – №5. – С.7-33.
 10. Міщенко С.В. Регулювання ринку деривативів в Україні / С.В. Міщенко, В.І. Міщенко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т.21. – №(5(47). – С.186-190.
 11. Міщенко В.І. Використання похідних фінансових інструментів у практиці українських банків / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – С.283-286.
 12. Міщенко В.І. Вплив банківської кризи на зміну умов банківського кредитування / В.І. Міщенко, С.В. Міщенко // Фінансовий простір. – 2015. – №3(19). – С.63-69.
 13. Міщенко В.І. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – №10. – С.53-76.
 14. Міщенко В.І. Світовий досвід регулювання вартості споживчих кредитів та перспективи його використання в Україні / В.І. Міщенко, О.А. Шаповал //Банківська справа. – 2015. – №3. – С.108-115.
 15. Міщенко В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності / В.І. Міщенко // Фінанси України. – №1. – С.29-46.
 16. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / за ред С.А. Буковинського / С.А. Буковинський, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, ін. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2015. – 496 с.
 17. Міщенко В. Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу / В. Міщенко, О. Малютін // Вісник НБУ. – 2015. – №4. – С.32-37.
 18. Міщенко В. Комунікаційна політика центрального банку / В. Міщенко, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник НБУ. – 2015. – №1. – С.6-10.
 19. Міщенко В.І. Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку / В.І. Міщенко, І.М. Льон // Фінанси України. – 2017. –№4. – С.75-93.
 20. Міщенко В.І. Система інструментів макропруденційного регулювання та їх використання в Україні / В.І. Міщенко, О.С. Бауман // Наукові праці НДФІ. – 2016. – №4 (77). – С.34-45.
 21. Міщенко В.І. Управління проблемними кредитами в умовах циклічного розвитку економіки / В.І. Міщенко, С.В. Міщенко, Т.М. Неклюдова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – №26.Ч.2 – С.56-61.
 22. Міщенко В.І. Світові тенденції монетизації економіки / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, І.М. Льон // Фінанси України. – 2017. –№9. – С.53-74.

 

Контактні дані:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робочий телефон: (044)425-95-67