Огородник Віра Володимирівна

Огородник Віра Володимирівна

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2013 рік), доцент кафедри економіки та менеджменту

Тема кандидатської дисертації: «Стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банків України»

З 1 вересня 2017 року навчається в докторантурі ДВНЗ «Університет банківської справи» за спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Дисципліни, які викладає:

 1. “Міжнародний економічний аналіз”
 2. “Економіка праці та соціально-трудові відносини І”
 3. “Макроекономіка та мікроекономіка”

Стажування:

 • Вища школа менеджменту (м. Барселона, Іспанія),  2009 р.
 • Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія), 2009р.
 • Вроцлавський економічний Університет (м. Вроцлав, Польща), 2017 р.
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017 р.

Напрями наукових досліджень:

 • Сучасний стан та перспективи розвитку банків з державною участю.
 • Трансформаційні процеси у банківському секторі економіки України.
 • Особливості реалізацій стратегій діяльності банків.

Найвагоміші публікації:

 • Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : навч. посібник / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 609 с.
 • Огородник В.В. Соціальна відповідальність в контексті підготовки фахівців фінансово-кредитної сфери // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян / Монографія за загальною редакцією професора Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ, 2014. – Том 1. – С. 378-382.
 • Реструктуризація вітчизняних комерційних банків: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Д. Вовчак. - К.: УБС НБУ, 2013.
 • Аналіз особливостей краудфандингу як засобу залучення коштів у фінансовий проект підприємців-початківців / Г.М. Азаренкова, Н.С. Мельникова, В. В. Огородник // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Харків : Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2017. – № 1 (22).
 • Огородник В.В. Вплив екологічного компонента соціальної відповідальності на економіку країни / В. В. Огородник // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. - № 7. – с. 612-616.
 • Огородник В.В. Аналіз етапів становлення кредитної системи України та визначення її економічної ефективності / В. В. Огородник // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. - № 2 (17). - с. 1276-1280.
 • Ogorodnyk V. V. Credit system of Ukraine and its future development / V. V. Ogorodnyk // Вісник Університету банківської справи. – 2015. - № 3 (24). - с. 3 - 6.
 • Огородник В. В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї / В. В. Огородник // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 161–170.
 • Огородник В. В. Формування стратегії банків в залежності від етапу розвитку банківської системи України / В. В. Огородник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).
  – 2012. – № 1. – С. 140–145.
 • Огородник В. В. Удосконалення методичних підходів до оцінки ефектив­ності стратегій кредитно-інвестиційної діяльності банків / В. В. Огородник // Кримський економічний вісник: наук. журн. – Сімферополь, 2012. – Ч. ІІ. – С. 105–109.

Контактні дані:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робочий телефон: (044)-425-95-67