Красовська Лариса Іванівна

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - теорія та історія педагогіки, 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти  (1996 рік), доцент (2000 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Формування активної професійної позиції фахівця в процесі психолого-педагогічної підготовки»

Дисципліни, які викладає:

 1. “Міжнародний менеджмент”
 2. “Міжнародний маркетинг”
 3. “Митна справа”

Стажування:

 • Приватне підприємство "ДАСК-ЦЕНТР" м. Кривий Ріг, 2016 р.  

Напрями наукових досліджень:

 • Формування активної професійної позиції фахівця.
 • Мотивація професійного саморозвитку

Найвагоміші публікації:

 1. Менеджмент вищої економічної освіти. Навчально-методичний посібник. – Львів: Магнолія, 2011. - 180 с.
 2. Соціально-психологічні аспекти діяльності менеджера.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004.-180 с.
 3. Андрагогічні аспекти підготовки науково-педагогічних кадрів вищих економічних закладів // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. наук. праць. – Черкаси,  2011, С. 517-523
 4. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти // Вища школа. - №1.- 2011. – С. 75-83
 5. Формування мотивації саморозвитку фахівця до безперервної професійної освіти // Неперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз// Зб наук. пр. – Випуск / редкол.: І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало (голова та ін. – Київ, 2010 – С. 25 – 35
 6. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій // Вища школа. – 2010. – №3. – С63-73
 7. Стратегія формування управлінських компетенцій та методичні умови її реалізації // Інформаційні технології і засоби навчання:електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]/Ін-т ін форм. Технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України; год. ред.:В.Ю. Биков. – 2009. - №5(13). – Режим доступу http://www.ime.edu-ua.net/em13/emg.html
 8. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень // Вища школа. – 2009. – №3. – С63-73
 9. Пріоритети системи підготовки менеджерів у контексті Болонського процесу// Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип.208. Т.ІУ. – ДНУ: Дніпропетровськ, 2005. – С. 895-912

Контактні дані:

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робочий телефон: (044)-425-95-67