Кафедра кібербезпеки

General photo

Науково-педагогічний персонал кафедри кібербезпеки забезпечує підготовку фахівців у сфері фінансів, обліку, банківської справи, міжнародної економіки, кібербезпеки. Кафедра є випускаючою за спеціальністю кібербезпека.

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії. Викладачі кафедри приймають участь у наступних міжнародних проектах Tempus:

 • модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях;
 • від прикладних досліджень та обміну технологічно підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів.

Кафедра кібербезпеки проводить наукові дослідження в напрямках:

 • якість програмного забезпечення;
 • кібербезпека;
 • людино-машина взаємодія;
 • Інтернет-речей (Інтернет всього);
 • гарантоздатні інформаціні системи.

 

General photo

Науково-педагогічний персонал кафедри кібербезпеки забезпечує підготовку фахівців у сфері фінансів, обліку, банківської справи, міжнародної економіки, кібербезпеки. Кафедра є випускаючою за спеціальністю кібербезпека.

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії. Викладачі кафедри приймають участь у наступних міжнародних проектах Tempus:

 • модернізація післядипломної освіти з безпеки і стійкість в гуманітарних і промислових областях;
 • від прикладних досліджень та обміну технологічно підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних модулів.

Кафедра кібербезпеки проводить наукові дослідження в напрямках:

 • якість програмного забезпечення;
 • кібербезпека;
 • людино-машина взаємодія;
 • Інтернет-речей (Інтернет всього);
 • гарантоздатні інформаціні системи.

 

Гордєєв Олександр Олександрович

Alex Gordeyev

Кандидат технічних наук, завідувач кафедри.

Освіта: Кандидат технічних наук (2007), доцент (2011), дисертація на тему «Моделі, методи та інформаційна технологія оцінки якості програмного забезпечення на основі профілювання та засіву дефектів».

Дисципліни, що викладає:

 1. Інформаційні технології в різних доменах
 2. Інформаційна безпека
 3. Кібербезпека
 4. Хмарні обчислення
 5. Людино-машинне взаємодія
 6. Обробка великих даних
 7. Цифровий банкінг
 8. Платіжні системи
 9. Електронні кібергроші
 10. Інноваційні технології (тренінговий курс)

Наукові інтереси: наукова-дослідна робота в напрямках забезпечення якості програмного забезпечення (SoftwareQualityAssessment), кібербезпека (Cybersecurity), людино-машина взаємодія (Himan-machineinteraction), інтернет-речей (IoT).

Перелік основних публікацій:

 1. Vyacheslav Kharchenko, Oleksandr Gordieiev and Alina Fedoseeva. Applications of Computational Intelligence in Biomedical Technology. Chapter: Profiling of Software Requirements for the Pharmaceutical Enterprise Manufacturing Execution System. – Springer Switzerland, 2016. Volume 606, p. 67-93.
 2. Vyacheslav Kharchenko, Oleksandr Gordieiev, Sergiy Vilkomir, Oleg Odarushchenko. T-wise-based multi-fault injection technique for the verification of safety critical i&c systems // In proc. of the NPIC & HMIT 2015, Charlotte, NC, February 22-26, 2015, p. 1827-1836.
 3. Oleksandr Gordieiev, Vyacheslav Kharchenko and Mario Fusani. Evolution of software quality models: usability, security and greenness issues // In proc. of the 19-th International Conference on Computers (part of CSCC 15), July 16-20, 2015 Zakynthos Island, Greece, p. 519-523.
 4. Oleksandr Gordieiev. Evolution of software Quality Models in Context of the Standard ISO 25010// In. proc. Dependability on Complex Systems DepCoS – RELCOMEX (DepCOS), June 30 – July 4, 2014, Brunow, Poland. ­– p. 223-233.
 5. Andriy Biryukov, Oleksandr Gordieiev, Olexandr Yakimenko. The necessity of creation of the national processing center // Information and security: an international journal. –, 2012. – Vol.28, Number 2 pp. 266-272.

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar.

Scopus

Бурлакова Ірина Анатоліївна

Iryna Burlakova

Кандидат педадогічних наук, заступник завідувача кафедри.

Освіта: Кандидат педагогічних наук, доцент, дисертація на тему «Індивідуальне управління процесом розвитку аеробних можливостей при тренуванні юних кваліфікованих веслярів-байдарочників» (1994)

Дисципліни, що викладає:

 1. Безпека життєдіяльності,
 2. Фізичне виховання,
 3. Психологія бізнесу,
 4. Маркетинговий менеджмент,
 5. Інноваційні технології ( тренінговий курс),
 6. Психологія вищої школи

Наукові інтереси: бізнес та здоров’я.

Перелік наукових публікацій:

 1. Бурлакова І.А. Соціально-психологічні методи впливу на кадрову безпеку банківських установ. Перспективи управлінської діяльності суб”єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси 28-30 березня 2014 р. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. - С,181-183
 2. Бурлакова И.А. Менеджмент профессионального здоровья в контексте экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности / И.А. Бурлакова // Материалы международной научно-практической конференции «Институциональные основы функционирования экономики в условиях трансформации» - Нюрнберг, Германия 23 мая 2014 г. - С.221-223. - [Електронный ресурс]. 
 3. Бурлакова І.А. Тренінгові технології у формуванні навичок управління професійним здоров’ям як інноваційний компонент освіти фахівців економічних спеціальностей Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: IX Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів 11-13 червня 2014, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
 4. Бурлакова І.А. Передумови укріплення і становлення професійного здоров’я майбутніх фахівців банківського сектору / І.А. Бурлакова // Матеріали ІІІ Всеукраїнського конгресу з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі», Київ, 22-23 жовтня 2014 р.
 5. Бурлакова І. А. Проблема професійного здоров'я сучасного студентства у соціально-психологічному вимірі / І.А. Бурлакова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2014. – Том. Х. – Вип. 26. – С. 96-106. 
 6. Бурлакова І.А. Формування здорового стилю життя майбутніх спеціалістів як вагома передумова їх професійного здоров’я // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2014. – № 19. – С. 119–124.
 7. Бурлакова І.А. Суб’єктність як основа психологічного супроводу забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». - Вип. 20. – К., 2015. - С.121-126
 8. Бурлакова І.А. Інформаційно-психологічна безпека особистості в контексті кадрової безпеки підприємства / І.А. Бурлакова // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки». - м. Черкаси, 27-28 березня 2015 р., С.175-179
 9. Бурлакова І.А. Сучасний вектор підготовки фахівців з організації безпеки підприємства / І.А. Бурлакова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти». – Київ, 27 травня 2015 р.
 10. Бурлакова І.А. Психологічний супровід фізичної культури студентства – вагома передумова забезпечення професійного здоров’я майбутніх спеціалістів / І.А. Бурлакова // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – С.131-133.
 11. Бурлакова И.А. Психологическое сопровождение обеспечения профессионального здоровья будущих специалистов экономических специальностей / И.А. Бурлакова // Актуальные вопросы современной психологии и педагогики [Текст]: Сборник докладов XXII-й Международной научной конференции (Липецк, 26 июня 2015 г.) / Отв. ред. А.В. Горбенко. — Липецк: Научное партнерство «Аргумент», 2015. — С. 59-61
 12. Бурлакова І. А. Формування професійного здоров’я в освітньому просторі  (розділ монографії)
 13. Бурлакова И.А., Чмерук Г.Г. Социально-психологические методы формирования информационной безопасности персонала предприятия,- С. 225-229 Украйна-България-Европейски съюз: съвременно състояние и перспективи Сборник с доклади от международна научна конференция. Том 1.- Варна : Издателство « Наука и икономика», – 2016
 14. Ірина Бурлакова ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА ЯК ВАГОМА ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я /Матеріали ХXVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький,, 30–31 Липень, 2016 С. 94 – 96
 15. Бурлакова І. А Соціально-психологічні основи менеджменту професійного   здоров’я персоналу./Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференціїї «Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук», 12-13 липня 2016, м. Одеса, С.33 = 37
 16. Burlakova I.A., Chmeruk G.G., Storozhenko O.O. HEALTH MANAGEMENT OF STAFF AS A FUNDAMENTALLY NEW APPROACH IN FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE ENTERPRISE (УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА КАК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ) Наука и образование, Nürnberg, Deutschland 2016, С.242-244   : http://ecofin.at.ua

Краліч Віталій Робертович

Vitaliy Kralich

Кандидат економічних наук.

Освіта: Кандидат економічних наук (2011), доцент, дисертація на тему «Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні».

Дисципліни, що викладає:

 1. Безпека банківської діяльності
 2. Організація системи безпеки банку
 3. Організаційно-управлінська безпека банку
 4. Управління безпекою в банку в умовах техногенних загроз
 5. Організація охорони банку
 6. Оцінка ефективності банківської безпеки
 7. Фінансовий моніторинг у банку

 

Наукові інтереси: проблеми комплексного забезпечення банківської безпеки, фінансовий моніторинг в діяльності банківських установ.

Перелік наукових публікацій:

 1. Краліч В.Р. Внутрішній фінансовий моніторинг банківської установи як особлива форма внутрішнього банківського контролю// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічна безпека /Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. — 2014. – № 1. – С.128-133
 2. Краліч В.Р.Формування системи забезпечення економічної безпеки банківських установ: концептуальні підходи / Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів: Збірник матеріалів ХVII Міжнародної науково-практичної конференції 29 травня 2014 р. – К. : УДУФМТ, 2014. – С. 349-351.
 3. Краліч В.Р. Сутність процесу легалізації (відмивання)брудних коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічна безпека /Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. — 2012. – № 6. – С. 191–195.
 4. Краліч В.Р. Ризик відмивання кримінальних доходів у сучасній системі економічної безпеки вітчизняних банківських установ// Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права „КРОК“.– 2011. –– № 5. – С. 75–81.

Чмерук Галина Григорівна

Galina Chmeruk

Кандидат економічних наук.

Освіта: Кандидат економічних наук (2001), доцент (2011), дисертація на тему «Економіко-математичне моделювання інформаційного забезпечення управління підприємством».

Дисципліни, що викладає:

 1. Цифрова економіка
 2. Комп’ютерна графiка

Наукові інтереси: трансформацiя фінансових відносин суб’єктiв господарювання в умовах цифрової економiки

Перелік наукових публікацій:

 1. Чмерук Г.Г. Аналіз стану цифрової економіки України // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2018. -  № 3 (68). - с.153-164.
 2. Чмерук Г.Г., Бурлакова І.А., Краліч В.Р. Деякі аспекти цифрової трансформації підприємств // Причорноморські економічні студії. – 2018. -  № 34 - с.215-226.
 3. Чмерук Г.Г. Концептуальні підходи до визначення цифрової економіки // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. -  № 5(48) - с.175-178.
 4. Чмерук Г.Г., Стороженко О.О. Сутність та визначення фінансових відносин суб’єктів господарювання //  Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». – 2018. - № 5 (104)  - с.91-100.
 5. Чмерук Г.Г., Стороженко О.О. Трансформація фінансових відносин суб’єктів господарювання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»,– 2019. - № 34 (104) 
 6. Чмерук Г.Г., Бурлакова І.А., Краліч В.Р. Економічні, соціальні та психологічні виклики Індустрії 4.0 Науковий журнал «Economics and Finance». – 2018. - № 6. – с. 61-68
 7. Чмерук Г.Г., Краліч В.Р. Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. -  № 7 (59). - с.289-293.
 8. Chmeruk G.G., Burlakova I.A. PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USE CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE //Science and education: Collection of scientific articles. - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. - 2017. – с.206-214
 1. Гордєєв О.О., Смовженко Т.С., Чмерук Г.Г. Цифровізація України: розвиток криптовалют // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики» м. Київ 29 листопада 2017 року
 2. Бурлакова І.А., Гордєєв О.О., Чмерук Г.Г. Аналіз ризиків та переваг використання криптовалют В процесі переходу до індустрії 4.0   Збірник наукових праць за матеріалами ХІ Всеукраїнських філософсько-економічних читань.- 2018 р. – с. 106-114
 3. Чмерук Г.Г. THE LEVEL OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE: COMPARATIVE ANALYSIS BY INDEX OF NETWORKING READINESS  // Synthesis of science and society in solving global problems: Collection of scientific articles, SAUL Publishing, Vienna, Austria. – 2018. – с. 15-23

 

 

Лапшин Андрій Львович

Lapshin

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

 

Освіта: Механіко-математичний факультет КДУ (зараз КНУ) імені Т.Г.Шевченка (1980),

Кандидат фіз.-мат. наук 1990 р. Ленінградський державний університет за спеціальностями 01.01.09 - математична кібернетика, та 01.01.11 - системний аналіз та автоматичне управління. Доцент (1996).

 

Дисципліни, що викладає:

 1. Вища математика.
 2. Статистика, в т.ч. теорія ймовірностей.
 3. Дискретна математика
 4. Фізика.
 5. Чисельні методи та системний аналіз.

 

Наукові інтереси:

Математичне моделювання, системний аналіз, аналіз стохастичних процесів, аналіз ієрархічних структур.

 

Перелік основних публікацій:

 1. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Оптимизация решений линейных систем управления. Український математичний журнал. 1997. Том 49, № 10, С.1429-1431.
 2. Лапшин А.Л. Метод динамического программирования для систем с марковскими переключениями. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1998. С. 128-131.
 3. Лапшин А.Л. Синтез оптимального регулятора для системы с марковскими переключениями при неполном векторе наблюдений. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1999. С. 118-122.
 4. Лапшин А.Л. Уравнения для вторых моментов решений системы линейных дифференциальных уравнений со случайными полумарковскими коэффициентами и случайным входом. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 6, С.776-783.
 5. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Исследование устойчивости решений системы линейных дифференциальных уравнений с коэффициентами, зависящими от марковского процесса. Доповіді національної академії наук України. 1999. № 1, С. 29-32.
 6. Константинов А.Х., Лапшин А.Л. Устойчивость колебательного движения свободной поверхности жидкости в цилиндрической полости при случайных возмущениях. Прикладная механика. 2001. Том 37, № 10. С.105-113.
 7.  Лапшин А.Л. Устойчивость в среднем квадратическом решений системы линейных дифференциальных урванений с полумарковскими коэффицентами. Dynamical systems modelling and stability investigation. Kyiv. 2001. C. 67-68.
 8. Лапшин А.Л., Федорченко А.В. Маркетенгові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень. Економіка та держава. 2009. № 7. С. 14-17.
 9.  Лапшин А.Л. Практикум з вищої математики.- К: КНЕУ, 2006 р. - 404 с. ISBN 966-574-830-0/ Т.В.Блудова, та інш.
 10. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Оптимизация решений линейных систем управления. Український математичний журнал. 1997. Том 49, № 10, С.1429-1431.
 11. Валеев К.Г. Лапшин А.Л. Уравнения для стационарных вторых моментов решений систем линейных разностных и дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами и случайным входом. Доповіді національної академії наук України. 1998. № 8, С. 25-27.
 12. Лапшин А.Л. Метод динамического программирования для систем с марковскими переключениями. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1998. С. 128-131.
 13. Лапшин А.Л. Фильтрация и упреждение случайных решений системы линейных дифференциальных уравнений с коэффициентами, зависящими от конечнозначного марковского процесса. Український математичний журнал. 1998. Том 50, № 7, С.997-1000.
 14. Лапшин А.Л. Синтез оптимального регулятора для системы с марковскими переключениями при неполном векторе наблюдений. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения. Сб. науч.тр./НАН Украины. Ин-т математики. Киев. 1999. С. 118-122.
 15. Лапшин А.Л. Уравнения для вторых моментов решений системы линейных дифференциальных уравнений со случайными полумарковскими коэффициентами и случайным входом. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 6, С.776-783.
 16. Лапшин А.Л. Корреляционная матрица случайных решений динамической системы с марковскими коэффициентами. Український математичний журнал. 1999. Том 51, № 3, С.338-348.
 17. Константинов А.Х., Лапшин А.Л. Устойчивость колебательного движения свободной поверхности жидкости в цилиндрической полости при случайных возмущениях. Прикладная механика. 2001. Том 37, № 10. С.105-113.
 18. Лапшин А.Л. Практикум з вищої математики.- К: КНЕУ, 2006 р. - 404 с. ISBN 966-574-830-0/ Т.В.Блудова, та інш.
 19.  Лапшин А.Л., Федорченко А.В. Маркетенгові інформаційні потоки та напрямки оптимізації прийняття управлінських рішень. Економіка та держава. 2009. № 7. С. 14-17.
 20.  Лапшин А.Л. Фізика: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 2011.- 589 с. ISBN 978-966-483-375-9/ Є.М.Борисов,А.Б.Кулик, А.Л. Лапшин, В.М.Максименко

 

 

Вайганг Ганна Олександрівна

 

Wigang

Кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

Освіта: Кандидат технічних наук (2015), дисертація на тему «Комплексна оцінка та прогнозування забруднення придорожнього середовища транспортними потоками».

Дисципліни, що викладає:

 1. Основи кібербезпеки
 2. Алгоритми та структури даних
 3. Організація баз даних та знань
 4. Операційні системи
 5. Технології створення програмних продуктів
 6. Обробка великих даних

Наукові інтереси: розробка баз даних та програмних продуктів, Web-програмування та захищеність додатків, автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням забезпечення екологічної та інформаційної безпеки.

Перелік основних публікацій:

 1. Вайганг Г.О. Комплексна оцінка забруднення придорожнього середовища транспортними потоками / В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг// System and means of motortransport. Selected problems. Seria: Transport. – Rzeszow – 2014. Nr. 5. – p. 379–387.
 2. Результати екологічної та соціальної оцінки проекта реконструкції дороги/ В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, В.І. Зюзюн //Харків, Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4/10 ( 76 ) 2015 – с. 26-34.
 3. Еколого-економічна ефективність формування портфеля проектів транспортного підприємства / Хрутьба В.О., Вайганг Г.О., Хрутьба А.С. // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами №1 - НТУ "ХПИ", 2015. – С. 90-96.
 4. Визначення показників екологічної безпеки проектів використання відходів як дорожньо-будівельного матеріалу / В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, Л.І. Крюковська // Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - № 4(4). - С. 64-71. 
 5. Вайганг Г. Екологічний підхід до вибору транспортних засобів при перевезенні хлібобулочних виробів/ Хрутьба В., Вайганг Г., Хрутьба Ю. // Materiały XXVІ konferencji międzynarodowej «Systemy I srodki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia». – Seria Transport № 6. - Rzeszów: Politehnika Rzeszowska, 2015. – р. 347-355
 6. Вайганг Г.О. Дослідження впливу режимів руху транспортного потоку на рівень забруднення придорожнього середовища / В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг, О.К. Грищук, О.В. Блажчук // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ – 2015. – Вип. 32. – С.174-181.
 7. Матейчик В.П., Хрутьба В.А., Вайганг А.А. Анализ экологической подготовки специалистов транспортно-дорожного комплекса Украины / Международная научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых», УО «ВГТУ». — Витебск, 2015. – С.112-115.
 8. Вайганг Г.О., Хрутьба В.О. Парадигма підвищення рівня екологічної безпеки транспортно-дорожнього галузі України/ V-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, Вінниця, 23–26 вересня 2015. – С.47.
 9. Вайганг Г. О. Визначення рівня екологічної безпеки системи «транспортний потік – дорога – придорожнє середовище» / Г.О. Вайганг, К.В. Римарук, О.В. Блажчук // Збірка тез доповідей всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 26-28 березня 2015 року. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.53-55.
 10. Вайганг Г.О. Оцінка рівня забруднення автомобільних доріг транспортними потоками в м. Києві / Г.О. Вайганг, О.В. Блажчук // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.17.
 11. Вайганг Г.О. Техногенний вплив військового конфлікту на екологічну безпеку східного регіону України/ Г.О. Вайганг, К.В. Комар // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.18.
 12. Вайганг Г.О. Екологічна ситуація в зоні військового конфлікту / Г.О. Вайганг, Д.М. Марценюк // Збірка тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів НАУ, м. Київ, 16 квітня 2015. – С.20.
 13. Матейчик В.П., Вайганг Г.О., Римарук К.В. Програмний комплекс оцінювання рівня екологічної безпеки системи «транспортний потік – дорога – придорожнє середовище»/ Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2015/) Херсонська державна морська академія/ м. Херсон, 26-28 травня 2015. – С.359-362.
 14. Вайганг Г.О., Грищук В., Андрішак О.Ю. Розробка заходів зниження параметричного забруднення придорожнього середовища транспортними потоками /LXXІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2015. – С.103.
 15. Програмне забезпечення системи моніторингу транспорту: монографія / М.Ф. Дмитриченко, В.П. Матейчик, В.П. Волков, О.К. Грищук, М.П. Цюман, І.В. Грицук, Г.О. Вайганг, О.А. Клименко – К.: НТУ, 2016. – 204 с.
 16. Вайганг Г.О. Інформаційні ресурси впровадження системи управління екологічною освітою в процесі підготовки фахівців транспортної галузі. /LXXІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2016. С.431.
 17. Еколого-економічна ефективність транспортної логістики. //Ю.С. Нікітченко, Г.О. Вайганг, Ю.С. Хрутьба, Т.М. Грабовська / Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.126-135.
 18. Оцінка параметричного забруднення придорожнього середовища міськими транспортними потоками //В.П. Матейчик, Г.О. Вайганг, В.В. Яновський / Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.141-150.
 19. Особливості управління якістю в проектах під час експлуатації доріг //А.П. Парасочка, Г.О. Вайганг, В.О. Хрутьба/ Науково-технічний збірник «Вісник Національного транспортного університету». Серія «Технічні науки», Вип. 2(35) ­ 2016. ­ С.157-166.
 20. Хрутьба В. А., Вайганг А.А., Рутковская И. А. Концептуальные основы проектирования дистанционных курсов повышения экологической компетентности научно-педагогических работников и студентов высших учебных заведений Украины // В кн. Дайджест курсов повышения экологической компетентности педагогических работников, учащихся и студентов. – Павлоград: ИМА-пресс, 2016 г. – 150 с.
 21. Ганна Вайганг, Вікторія Хрутьба Моніторинг стану екологічної безпеки урбанізованих територій методами біоіндикації: Проблеми хімотології. Теорія та практика використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів: Монографія /Сергій Бойченко, Казимир Лейда, Василь Матейчик, Петро Топільницький /за заг.ред. проф. С. Бойченко. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 452 с. (С. 381-385).
 22. Оптимізація приготування тіста для хліба житнього заварного з порошком топінамбура // Пашова Н.В., Волощук Г.І., Хрутьба В.О., Вайганг Г.О. / Хранение и переработка зерна. – №7(215) – 2017 – С. 60-65.
 23. Аналіз екологічних небезпек під час експлуатації та ремонту магістральних трубопроводів/ В.О. Хрутьба, Г.О. Вайганг, О.М. Стегній //"Екологічна безпека", Випуск 2/2017 (24). - С. 75-83.
 24. Вайганг Г.О. Передумови формування комп’ютерної експертної системи моніторингу стану довкілля методами біоіндикації. /LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2017. – С. 104.
 25. Вайганг А.А. Анализ результатов внедрения дистанционного образования в систему повышения клалификации учителей и преподавателей техникума //А.А. Вайганг, Ю.А. Перепелина / Международная научно-практичекая конференция «Географические аспекты устойчивого развития регионов» 23-24 марта 2017 г., Гомель, Республика Беларусь.
 26. А. Вайганг Оценка эффективности управления экологическими знаниями в системе повыше­ния квалификации педагогических кадров /Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2017: environmental problems of the XXI century : материалы 17-й международной научной конференции, 18–19 мая 2017 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: С. Е. Головатый [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позня­ка. – Минск : Изд-во, 2017. – Ч. 1. – С.44
 27. Вайганг Г.О. Комплексна екологічна оцінка стану придорожнього середовища автомагістралей м. Києва // Г.О. Вайганг, К.С. Доброніченко /Проблеми екологічної безпеки: збірник тез доповідей XV міжнародної науково–технічної конференції: 11-13 жовтня 2017 р. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017. – С. 82.
 28. Mateichyk V.P., Weigang G.O Research of traffic flow operational modes impact on the level of roadside pollution / International Symposium on Sustainable Aviation 2017. 10-13 September, 2017 Kyiv, Ukraine (ISBN 978-605-89885-8-3).
 29. Вайганг Г.О. Формування методології організації та функціонування еколого-орієнтованої системи забезпечення екологічної безпеки транспортної інфраструктури. /LXXІV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – C.108.
 30. Вайганг Г. Основні переваги та недоліки транспортної системи м. Києва / Вайганг Г., Комар К. // Systemy i środki transportu samochodowego. Efektywność I bezpieczeństwo. Wybrane zagadnienia. Monografia pod redakcią naukową Kazimierza Lejdy – Seria Transport № 15. - Rzeszów: Politehnika Rzeszowska, 2018. – р. 109-114

Абітурієнту

 1. Форма навчання: денна, заочна, дистанційна, змішана;
 2. Випускники спеціальності «Кібербезпека» мають можливість працевлаштовуватися за наступними посадами:
 • фахівець з організації захисту інформації;
 • інженер з експлуатації засобів захисту інформації;
 • інспектор з організації захисту секретної інформації;
 • фахівець з режиму секретності;
 • проектувальник систем захисту інформації;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • веб-програміст;
 • проектувальник комп’ютерних мереж;
 • адміністратор баз даних;
 • системний адміністратор;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 •  аналітик з захисту інформації;
 •  менеджер з безпеки підприємства.

Випускникам спеціальності «Кібербезпека» присвоюється кваліфікація «Фахівець з інформаційної безпеки та кібербезпеки інформаційних систем» з узагальненим об’єктом діяльності: інформаційна безпека та кібербезпека інформаційних систем та технологій.