Напрями наукових досліджень

 napriam doslid

Зведений тематичний план науково-дослідної роботи ДВНЗ "Університет банківської справи" на 2020 рік

Соціологічне дослідження персоналу організації для оцінювання впливу HR-менеджменту на ефективність бізнесу

Мета створення наукової продукції: розробити інноваційний підхід до системи формування, розвитку та мотивації персоналу організації із урахування прогресивних європейських практик та особливостей вітчизняного господарювання. Вказати домінанти залежності системи управління персоналом та економічної ефективності бізнесу.

Призначення наукової продукції: для вдосконалення HR-менеджменту фірми.

Практична цінність для потенційних замовників: аудит системи управління персоналом організації та з’ясування її впливу на економічну результативність цієї компанії сприятиме підвищенню прибутковості та економічної стабільності компанії. Сучасна система управління персоналом є гарантом продуктивного використання трудового потенціалу організації в довгостроковій перспективі та запорукою довгострокового успіху за будь-яких обставин зовнішнього впливу. Дослідження передбачає формування власної HR-концепції та комплексного мотиваційного пакету працівників компанії, що гарантує фірмі підвищення ефективності діяльності та є гарантом економічної стійкості організації.

Розробка регламентного забезпечення для побудови ризик-орієнтованої системи внутрішньокорпоративного контролю

Мета створення наукової продукції: забезпечення впровадження ризик-орієнтованої системи внутрішньокорпоративного контролю в корпоративних бізнес-структурах.

Призначення наукової продукції: внутрішньокорпоративна стандартизація та регламентація діяльності органів та суб’єктів системи внутрішньокорпоративного контролю на усіх ієрархічних рівнях управління.

Практична цінність для потенційних замовників: створення комплексу внутрішніх стандартів та регламентного забезпечення для побудови дієвої системи внутрішньокорпоративного контролю на усіх ієрархічних рівнях діяльності компанії-замовника з урахуванням особливостей економічної діяльності бізнес-одиниць.

Математичні моделі оцінювання ефективності методів менеджменту

Мета створення наукової продукції: оцінка та самооцінка ефективності методів управління колективами

Призначення наукової продукції: для потреб управління асоціацій підприємців, малого і середнього бізнесу, структурних підрозділів великих підприємств, організацій, установ.

Практична цінність для потенційних замовників: оцінювання ефективності адміністративних, економічних, соціальних і психолого-педагогічних методів менеджменту  в умовах малого та середнього бізнесу.

Репутаційний рейтинг підприємств

Мета створення наукової продукції: виявлення рейтингового розподілу підприємств України за величиною сформованого репутаційного капіталу (або репутаційного ризику) та тенденцій його формування у динаміці.

Призначення наукової продукції: аналіз стану конкурентного середовища на основі оцінки репутаційних капіталу та ризиків підприємств; формалізація та використання аналітичного та прикладного інструментарію для публічного рейтингування вітчизняних підприємств та оцінювання підприємницької діяльності шляхом побудови публічних рейтингів.

Практична цінність для потенційних замовників: можливість оцінювання поточної конкурентоспроможності підприємств з урахуванням чинників формування ділової репутації та їх впливу на створення та капіталізацію ринкової вартості суб’єкта господарювання.

Розробка стратегії розвитку суб’єкта господарювання

Мета створення наукової продукції: проведення стратегічної сесії для ТОР-менеджерів з формування стратегії розвитку підприємства на основі проведення діагностики конкурентного середовища та відповідності оцінок ТОР-менеджменту, персоналу та клієнтів, виявлення лідерських можливостей ТОР-менеджерів.

Призначення наукової продукції: внутрішньокорпоративна стандартизація та регламентація діяльності органів та суб’єктів системи внутрішньокорпоративного контролю на усіх ієрархічних рівнях управління.

Практична цінність для потенційних замовників: проведення діагностики конкурентного середовища та порівняння оцінок з боку ТОР-менеджерів, персоналу та клієнтів; виявлення сильних та слабких лідерських якості ТОП-менеджерів. Проведення індивідуальних співбесід, анкетування та тестування ТОП-менеджерів із залученням психолога. Розробка рекомендацій щодо формування команди менеджерів; розроблення рекомендацій та підготовка ТОР-менеджерів з формування та реалізації стратегії розвитку підприємства.

Науковці Університету банківської справи якісно та фахово виконають дослідження на замовлену тематику відповідно до поставлених завдань.

Контакти:

Начальник науково-дослідної частини 

к.е.н., доцент Боярко Ірина Миколавїна

тел.: + 38 (044) 425-96-13

 

Дослідження та розробки, які пропонуються потенційним замовникам ДВНЗ «Університет банківської  справи»