Спеціалізована вчена рада

 

 

В Університеті банківської справи функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2019 року (наказ МОН України від 26.07.2017 р. № 996 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»)

Голова ради:

Барановський Олександр Іванович – д.е.н., професор, проректор, ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08.

Заступник голови:

Кузнєцова Анжела Ярославівна – д.е.н., професор, перший проректор, ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

Боярко Ірина Миколаївна – к.е.н., доцент, начальник науково-дослідної частини, ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

Азаренкова Галина Михайлівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08

Вовчак Ольга Дмитрівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08

Єгоричева Світлана Борисівна – д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.08

Кириленко Ольга Павлівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08

Колодізєв Олег Миколайович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.08

Міщенко Володимир Іванович – д.е.н., професор, професор кафедри, Інститут банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08

Пшик Богдан Іванович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08

Слав’юк Ростислав Анатолійович – д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08

Смовженко Тамара Степанівна – д.е.н., професор, ректор, ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08

Ткаченко Наталія Володимирівна – д.е.н., професор, заступник директора, Інститут післядипломної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.08

Швець Наталія Романівна – д.е.н., професор, директор, Інститут банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», спеціальність 08.00.08

Шевчук Олег Анатолійович – д.е.н., професор, перший проректор, Університет державної фіскальної служби, спеціальність 08.00.08

 

Довідник здобувача наукового ступеня щодо етапів розгляду дисертаційних робіт

Етапи проходження процесу попереднього розгляду та захисту здобувачів наукового ступеня