Спеціалізована вчена рада

 

 

В Університеті банківської справи функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014р. № 793.

Голова ради:

Барановський Олександр Іванович, д.е.н., професор, проректор, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08.

Заступник голови

Кузнєцова Анжела Ярославівна, д.е.н., професор, проректор, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08.

Вчений секретар:

Меда Наталія Степанівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08.

Члени ради:

Азаренкова Галина Михайлівна, д.е.н., професор, заступник директора, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08;

Вовчак Ольга Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08;

Єгоричева Світлана Борисівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.08;

Кириленко Ольга Павлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, спеціальність 08.00.08;

Колодізєв Олег Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.08;

Лапко Олена Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08;

Міщенко Володимир Іванович, д.е.н., професор, директор, Центр наукових досліджень НБУ, спеціальність 08.00.08;

Пшик Богдан Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08;

Слав’юк Ростислав Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08;

Смовженко Тамара Степанівна, д.е.н., професор, ректор, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08;

Ткаченко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.08;

Швець Наталія Романівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 08.00.08.

 

В Університеті банківської справи спеціалізована вчена рада К 26.883.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність)».

 Голова ради:

Костирко Руслан Олександрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09.

Заступник голови:

Дмитренко Ірина Миколаївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09.

Вчений секретар:

Сулима Мар’яна Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09.

Члени ради:

Рудницький Василь Степанович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09;

Остап’юк Наталія Анатоліївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09;

Скаско Олег Іванович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09;

Бенько Микола Миколайович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 08.00.09;

Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана спеціальність 08.00.09;

Редько Олександр Юрійович, д.е.н., професор, перший проректор, Національна академія статистики, обліку та аудиту, спеціальність 08.00.09;

Гончаренко Олена Олексіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09;

Кундря-Висоцька Оксана Петрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09;

Сарахман Оксана Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09;

Тринька Людмила Ярославівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Університет банківської справи НБУ, спеціальність 08.00.09;

Зубілевич Світлана Яківна, к.е.н., професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.09;

Шиманська Катерина Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.09.