Logo ubs ua 5

08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

Створено: П'ятниця, 20 листопада 2015, 15:53
Перегляди: 16499

 Відновлення засідання спеціалізованої вченої ради Д. 26.883.01

Перенесення засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01


Дубровін О.В. Забезпечення фінансової безпеки у банківському секторі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дубровін Олександр Віталійович ; Ун-т банк. справи. - Львів, 2020. - 27 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Пантєлєєва  К.О. Інвестиційне кредитування економіки країни міжнародними фінансовими організаціями : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Пантєлєєва Ксенія Олександрівна ; Ун-т банк. справи. - Львів, 2020. - 27 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 


Хуторна М.Е. Забезпечення фінансової стабільності кредитних установ: автореф. дис. д-ра екон. наук : 08.00.08 / Хуторна Мирослава Емілівна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи".- Київ, 2020. - 43 с. - укр.

Дисертація (частина 1)

Дисертація (частина 2)

Дисертація (частина 3)

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Зварич М.С. Механізм забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні: автореф. дис. …канд. екон. наук : 08.00.08 / Зварич Марта Степанівна; ДВНЗ "Ун-т банк. справи".- Київ, 2020. – 22 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

 Відгук офіційного опонента


 

Садовяк М. С. Фінансування житлового будівництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Садовяк Михайло Степанович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. - 19 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 


 

Погореленко Н. П. Науково-методологічні засади забезпечення фінансової стабільності банківської системи України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Погореленко Наталія Петрівна ; ДВНЗ "Ун-т банк.справи". - Київ, 2019. - 41 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента Довгань Ж. М. (частина 1)

Відгук офіційного опонента Довгань Ж. М. (частина 2)

Відгук офіційного опонента Довгань Ж. М. (частина 3)

Відгук офіційного опонента Коваленко В. В. (частина 1)

Відгук офіційного опонента Коваленко В. В. (частина 2)

Відгук офіційного опонента Коваленко В. В. (частина 3)

Відгук офіційного опонента Чмутової І. М. (частина 1)

Відгук офіційного опонента Чмутової І. М. (частина 2) 


 

Огородник В. В. Функціонування та розвиток банків з державною участю в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Огородник Віра Володимирівна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. - 40 с. - укр.

Дисертація (частина 1)

Дисертація (частина 2)

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 


 

Мельник С. С. Виявлення та запобігання фінансовому шахрайству у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мельник Сергій Степанович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. - 24 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


  

Думанська І. Ю. Фінансове забезпечення інноваційного процесу в АПК України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Думанська Ілона Юріївна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. - 43 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента (частина 1)

Відгук офіційного опонента (частина 2)


 

Соловаров А. В. Боргова безпека банківського сектору економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Соловаров Андрій Валерійович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. - 24 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


 

Уткіна О. В. Система управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Уткіна Олександра Володимирівна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. - 24 с.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


 

Мельник Т. В. Монетарне регулювання розвитку банківської системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мельник Тетяна Вікторівна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи" - Київ, 2019. - 24 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


 

Боярко І. М. Рахівництво у фінансах підприємств в умовах інформаційної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Боярко Ірина Миколаївна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. - 42 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента (частина 1)

Відгук офіційного опонента (частина 2)


Шльончак В. В. Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності банківської системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шльончак Василь Васильович ; ДВНЗ «Ун-т банк. справи». – Київ, 2019. – 24 с. – укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Льон І. М. Управління процесом монетизації економіки України в умовах фінансової нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Льон Ігор Михайлович ; ДВНЗ «Ун-т банк. справи». – Київ, 2019. – 24 с. – укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Демченко А. М. Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі україни : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Демченко Андрій Михайлович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. - 27 с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Дрозд І. В. Організаційно-функціональна трансформація банківського сектору економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дрозд Ірина Володимирівна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. – 25 с. – укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Левченко О. А. Фінансово-кредитний механізм активізації лізингової діяльності в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / Левченко Олександр Анатолійович ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. – 25 с. – укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента


Інвестиційна безпека України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / М.О. Мороз; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2019. -24с. - укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Оверсайт платіжних систем в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Ю.С. Балакіна; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2019. - 20 с. - укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація - частина 1

Дисертація - частина 2


Денис О. Б. Фінансові передумови та наслідки корпоративних конфліктів в банківському секторі України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Денис Оксана Борисівна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Київ, 2017. - 39с. - укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація - частина 1

Дисертація - частина 2


Діагностика проблемних ситуацій та державне регулювання функціонування банківського сектору в Україні: автореф. дис. д. екон. наук: 08.00.08 / М.І. Гойхман; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2017. -41с. - укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація - частина 1

Дисертація - частина 2

Дисертація - частина 3


Кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / А.С. Гула; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2017. -24с. - укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація - частина 1

Дисертація - частина 2

Дисертація - частина 3

Дисертація - частина 4


Банківська діяльність в реалізації державної політики економічного зростання України : автореф. дис. д. екон. наук: 08.00.08 / П.М. Сенищ; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2017. -41с. - укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Автореферат

Дисертація


Валютні ресурси у врівноваженні платіжного балансу України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Д.В. Гордеева; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2017. -22с. - укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація - частина 1

Дисертація - частина 2

Дисертація - частина 3

Дисертація - частина 4


Контроль та способи мінімізації кредитного ризику банку: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / О.В. Швець; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2017. -21с. - укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Пенсійне страхування  як джерело інвестицій в економіку країни: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / А.П. Білоног;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К.,2015. -22 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Функціональні та інституційні аспекти антикризового менеджменту в банківських установах України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08/ В.С. Сирота;ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2015. – 19 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Розвиток механізмів фінансової підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00.08 / М.М. Глущенко;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2015. -20 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Злиття і поглинання як чинник забезпечення конкурентоспроможності банківських установ: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Я.М. Мусій;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2015. -20 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів: автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.00.08 / Б. Г. Пилипенко;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2015. -24 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Кредитні інструменти розвитку реальної економіки в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Н.П. Поляк;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2016. -23 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Інструменти грошово-кредитного регулювання в системі факторів економічного зростання: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08/ Ю.П. Галушко; ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2016. -21 с. – укр.

 
Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


 Управління достатністю капіталу страхових компаній : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Н.С. Опешко;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2016. -20с. – укр.

 
Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


Фінансова безпека банківського сектору економіки автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08/ Р.С. Вовченко; ДВНЗ «Університет банківської справи». – К., 2016. -23 с. – укр.

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Дисертація


 Формування та підходи до прогнозування валютного курсу в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Р.Р. Голуб; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2016. -23с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 /А.М. Ісаян; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2016. -23с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Функціонування та розвиток кредитного ринку України: автореф. дис. д. екон. наук: 08.00.08 / Г.В. Миськів; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2016. -44с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


 Фінансові інновації в банківській системі України: автореф. дис. д. екон. наук: 08.00.08 / Н.М. Пантєлєєва; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2016. -43с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку україни: автореф. дис. д. екон. наук: 08.00.08 / Р.С. Квасницька; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2016. -42с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації: автореф.дис. д. екон.наук: 08.00.08 / Г.В. Возняк; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2018. - 43 с.- укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Адаптація банківської системи України до особливостей фінансово-економічного простору : автореф.дис. к. екон.наук: 08.00.08 / Є.А. Олефір; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2018. - 25 с.- укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку:автореф.дис.к.екон.наук:08.00.08 / М.- М.Р. Барилюк; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2018. - 25с. - укр.

Дисертація 1

Дисертація 2

Дисертація 3 

Дисертація 4 

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента


Формування та розвиток механізму валютного регулювання в Україні:автореф.дис.к.екон.наук:08.00.08 / Н.О. Місяць; ДВНЗ "Університет банківської справи". - К., 2018. - 27с. - укр.

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента