08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

Гамкало О.Б.

 Бухгалтерський облік і аналіз іпотечного кредитування в банках України: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09/ О.Б. Гамкало;  ДВНЗ «Університет банківської справи». – К.,2016. -23 с. – укр.

Дисертація

Автореферат

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента