Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які мають наукові праці в Scopus або Web of Science Core Collection

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які мають наукові праці в Scopus або Web of Science Core Collection