Знання, отримані в Університеті банківської справи, дозволяють випускникам досягати професійних успіхів не лише в банківських установах, а й у бізнесі, структурах державного управління і органах влади.

Університет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів (у т.ч. іноземних громадян) за денною, заочною, денно-заочною та дистанційною формами навчання.

У час стрімких змін ми прагнемо йти на крок уперед в освітніх програмах, упроваджувати прогресивні методи навчання, магістерські програми за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування», дбаємо про обмін досвідом із найавторитетнішими вітчизняними і закордонними установами.

Університет банківської справи забезпечує: