Ліцензії, сертифікати та напрями підготовки

Для здійснення освітньої діяльності Університет має необхідні документи:

* Ліцензію Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636077 від 10.03.2015 р., видана рішенням Акредитаційної комісії від 27.01.2015р., протокол № 114); витяги з протоколів рішень засідань Акредитаційної комісії України від 31.03.2015 року № 115, від 28.05.2015 року № 116, від 30.06.2015 року № 117, від 24.07.2015 року № 118;

* Сертифікат про акредитацію за IV рівнем акредитації (серія РД-IV № 1170085, виданий відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 року, протокол № 109, термін дії сертифіката до 01 липня 2019 року).

Перелік спеціалізацій та галузей знань, за якими здійснюється підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» зазначено в Акті узгодження  переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», затвердженому Міністерством освіти і науки України 11.12.2015 року, зокрема з 2016/2017 н.р. підготовка фахівців здійснюватиметься за такими галузями знань:

* 07 «Управління та адміністрування»;

* 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

* 12 «Інформаційні технології»;

* 08 «Право».

Студенти мають можливість отримати перезаліки, дипломи, кваліфікації та членство в найбільших професійних організаціях:

  • Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) – повний член IFAC (Міжнародної федерації бухгалтерів), найбільша всесвітня професійна бухгалтерська організація, яка налічує 424 000 студентів і 147 000 членів у 170 країнах світу.
  • Інститут фінансових бухгалтерів (IFA) – повний член IFAC, частина IPA Group (найбільша у світі організація професійних бухгалтерів, що працюють у сегменті малого і середнього бізнесу).

Університет банківської справи впроваджує найкращі міжнародні програми професійної освіти фахівців у сфері управління бізнесом (IFA, EBC*L, CIPA, ISMM, ACCA).

Реквізити ДВНЗ «Університет банківської справи»