Бакалаврат

 bakalavrat

Університет банківської справи здійснює підготовку здобувачів вищої освіти «бакалавр» освітнього ступеня

  • 051 Економіка
  • 071 Облік і оподаткування
  • 072 Фінанси, банківська справа і страхування
  • 073 Менеджмент
  • 081 Право
  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
  • 125 Кібербезпека
  • 232 Соціальне забезпечення

Зразки документів про освіту освітнього ступеня «бакалавр»