Проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Міжнародна економіка»

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 11.11. 2019р. № 80-Е «Про призначення експертної групи» у ДВНЗ «Університет банківської справи» з 18 листопада по 20 листопада 2019 року проводиться акредитаційна експертиза освітньої програми «Міжнародна економіка», спеціальність 051 «Економіка», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (другий магістерський рівень).

 До складу експертної групи входять: Григорук Павло Михайлович – керівник експертної групи; Дерій Жанна Володимирівна; Бойко Олег Анатолійович (здобувач вищої освіти).

Відповідно до затвердженої в установленому порядку Програми зустрічей, 18 листопада відбулися зустрічі з гарантом освітньої програми д.е.н., професором Володимиром Міщенко, з керівництвом та менеджментом Університету, з академічним персоналом, здобувачами вищої освіти, роботодавцями та відкрита зустріч з усіма бажаючими.