Вступники активно конкурують за право навчатись у Львівському інституті УБС

Вступна кампанія у Львівському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» характеризується активною конкуренцією абітурієнтів за вступ на місця держзамовлення.

Станом на 25 липня середня кількість заяв на одне місце державного замовлення для вступу на здобуття освітнього рівня бакалавра склала - 8,6; зокрема за спеціальністю «Облік і оподаткування» - 20,4 заяв на місце, «Економіка» - 12,1; «Фінанси, банківська справа і страхування» - 5,9.

При вступі на здобуття освітнього рівня магістра на денній формі навчання конкурс становить 3,5 заяв на одне місце державного замовлення.