Університет банківської справи: «Ми готуємо фахівців майбутнього»

Чи можуть сьогодні вітчизняні університети конкурувати на міжнародному ринку освітніх послуг? Університет банківської справи – унікальний державний заклад вищої освіти IV рівня акредитації, що з 1940 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти – доводить, що можуть! Це є реальністю для вступників УБС!

 Аргументи, що наводить проректор з навчально-методичної роботи Університету, Світлана Кузнецова, наступні:

  • УБС пропонує знання в форматі 24/7, тобто безперервно. Відповідно ми розвиваємо Інтернет комунікації, e-learning формат в освітньому процесі.
  • У майбутньому світі мережевої цифрової економіки, цінними є вміння засвоювати нову інформацію, креативність, саморозвиток протягом життя. В УБС цілеспрямовано впроваджується комплексна модель освітнього процесу, яка включає освітні програми, спрямовані на формування професійних та соціально-емоційних компетентностей (Нard skills та Soft skills).
  • Принциповою відмінністю є впровадження УБС-студій для всіх студентів. Це абсолютно нестандартний формат освіти. Для студентів впроваджено УБС-студія «Тайм менеджмент та ділові комунікації», УБС-студію «Лідерство та командна робота». Ми відійшли від традиційного викладання української та іноземної мови. Натомість, пропонуємо навчатись діловому листуванню, написанню резюме та портфоліо, академічному письму.
  • Формування мобільного та гнучкого освітнього контенту надає можливість підготовки за кількома сертифікованими модулями.
  • Міжнародна сертифікація освітніх програм в професійних міжнародних організаціях та асоціаціях: АССА, CISCO, SAP. Студенти можуть проходити стажування та складати іспити на одержання міжнародних сертифікатів та членства.
  • УБС має 14 чинних угод по програмам академічних обмінів Еразмус+. Студенти УБС мають можливість навчатись за програмами «подвійних» дипломів.
  • Крім міжнародної мобільності наші студенти навчаються за програмою обміну студентів між інститутами УБС – у Києві, Львові, Харкові та Черкасах.

Чому варто вступати саме в УБС?

«Світ та бізнес змінюються стрімко, тому наші освітні програми забезпечують інтегрований розвиток емоційного інтелекту та фахових знань міжнародного рівня в умовах невизначеності, швидких змін та цифрової економіки. Ми готуємо професіоналів майбутнього!», – зазначає Світлана Кузнецова.