Про проведення акредитаційної експертизи

З 03 грудня по 05 грудня 2018 року в Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» успішно працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України/

 

Експертна комісія у складі, а саме: Скоробогата Лариса Вікторівна, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету, кандидат економічних наук, доцент; Дубініна Марина Вікторівна, професор кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор.

 

 

Комісією було розглянуто матеріали та проведено акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за  другим  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти. За результатами проведеної акредитаційної експертизи було сформовано та підписано висновки і пропозиції щодо удосконалення освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі «Університет банківської справи» щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за  другим  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти.