Університет банківської справи у 40 найкращих вищих навчальних закладів України за найбільшим балом ЗНО на бюджет

Інформаційною системою «Вступ. ОСВІТА.UA» складено рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких в 2018 році зараховано до вишів за бюджетною формою навчання.

 Університет банківської справи посів 31 місце, випередивши такі впливові заклади вищої освіти, як Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», Херсонська державна морська академія, Київській університет імені Бориса Грінченка та інші.

При ранжируванні враховується наступні показники, а саме: середній бал ЗНО на бюджет, середній бал атестата за бюджет та зараховано на бюджет.

Показники УБС: середній бал ЗНО на бюджет – 171,29 бали, середній бал атестата за бюджет –10,09 бали, зараховано на бюджет – 23 особи.

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного бюджету на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.