Інформація для працівників

Повідомлення щодо Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

Витяг ст. 8 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.7.2013р. №1057-IV

Контакти Департаменту з управління діяльності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Університет банківської справи»

Колективний договір ДВНЗ «Університет банківської справи»

Штатний розпис ДВНЗ "Університет банківської справи" на 2018 рік (наука)

Штатний розпис ДВНЗ "Університет банківської справи" на 2018 рік (освіта)