Фахові видання

Збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»

Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

* EBSCO (США)

* Ulrich's Periodicals Directory (США)

* Index Copernicus (Польща)

* CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

* Міжнародна пошукова система Google Scholar

* ResearchBib (Японія)

* Universal Imfact Factor (Австралія)

* Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)

* Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

* Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"

* Український реферативний журнал «Джерело»

 

Тематичні рубрики збірника

* Сучасне банківництво – проблеми та перспективи розвитку;

* Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту;

* Моделі та технології обробки фінансової інформації;

* Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитних систем;

* Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово – економічних процесів.

Виходить два рази на рік

ISSN: 2306-4994 (Друкована версія)

ISSN: 2310-8770 (Електронна версія)

Тематичні рубрики збірника

* Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

* Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

* Проблеми обліку, аналізу і аудиту

* Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

* Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Виходить три рази на рік

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

Електронне наукове видання «Фінансовий простір»

Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

* EBSCO Publishing (США)

* Open Academic Journal Index (OAJI)

* CiteFactor (США)

* Universal Impact Factor (Австралія)

* ResearchBib (Японія)

Тематичні рубрики збірника

* Банківська справа

* Ринок фінансових послуг

* Проблеми обліку, аналізу, аудиту і контролю

* Інноваційно-інвестиційна політика

* Економічна теорія

* Менеджмент, економіка праці, соціально-економічна політика

* Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності

Виходить чотири рази на рік

ISSN 2304-1692