ІНЖЕНЕРІЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кваліфікація:
Освітня програма

Фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій. Вони беруть участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, отримують достойну оплату своєї праці. Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення постійно зростає.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» базується на вивченні нормативних (обов’язкових) дисциплін фундаментальної підготовки, а також вибіркових дисциплін. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп’ютерні мережі, конструювання та моделювання програмного забезпечення, управління проектами з розробки програмних систем, принципи та підходи до тестування програмних продуктів,операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

У процесі навчання використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання. До читання лекцій долучаються провідні фахівці з відповідних технологій.

В інститутах:

ЧННІ
Черкаський навчально-науковий інститут

Ти зможеш працювати:

  • програмістом;
  • розробником веб-сайтів;
  • тестувальником програмного забезпечення;
  • розробником баз даних;
  • менеджером проектів;
  • архітекторо проектів;
  • системним адміністратором.

За напрямом «Інженерія програмного забезпечення» студенти отримують диплом бакалавра.

Програми подвійних дипломів УБС та студентської мобільності дозволяють стажування і проходження практики в українських та закордонних фінансово-кредитних установах, а також семестрове навчання у провідних вищих закладах освіти зарубіжжя, що забезпечує випускникам додаткові конкурентні переваги.

Унікальні можливості:
  • Інноваційні програми, лектори-практики, партнерська співпраця з фінансовими компаніями та економічними вишами світу, працевлаштування та досвід самореалізації.
  • навчання за англомовною або україномовною програмами для українських та іноземних студентів.
  • поглиблене вивчення двох іноземих мов (перша іноземна мова – англійська, друга – пропонується за вибором: іспанська, китайська, арабська тощо).

КОНТАКТУЙ:

Черкаси

kp@cibs.ubs.edu.ua

+38 (067) 811-91-39
приймальна комісія

Подай заявку на навчання зараз!