Кваліфікація:
Освітня програма

Освітня програма передбачає професійну підготовку на якісно новому рівні фахівців, котрі володіють базовими знаннями і навичками в царині професійної правничої діяльності, здатні вирішувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми, приймати оптимальні рішення за нетипових обставин, креативно мислити та ефективно діяти.

Ми готуємо фахівців, котрі матимуть достатній рівень теоретичної та практичної підготовки для успішного здійснення професійної правничої діяльності, зокрема дослідження та тлумачення нормативно-правових актів; вільне володіння юридичною термінологією; складання юридичних документів.

Нашим пріоритетом є поєднання теоретичних і практичних надбань, упровадження новітніх технологій навчання. Широкий спектр вмінь та навичок забезпечить випускникові конкурентоздатність випускників спеціальності 081 «Право» на ринку праці.

В інститутах:

ЧННІ
Черкаський навчально-науковий інститут

Ти зможеш працювати на посадах:

 • помічника судді;
 • державного виконавця;
 • консультанта нотаріуса;
 • інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану;
 • інспектора відділу соціального захисту населення;
 • інспектора відділу працевлаштування;
 • інспектора відділу кадрів;
 • інспектора митниць;
 • помічника слідчого;
 • секретаря суду;
 • юрисконсульта;
 • секретаря судової колегії;
 • помічника адвоката;
 • помічника нотаріуса;
 • спеціаліста з оперативно- розшукової діяльності тощо.

За напрямом «Право» студенти отримують диплом бакалавра.

Програми подвійних дипломів УБС та студентської мобільності дозволяють стажування і проходження практики в українських та закордонних фінансово-кредитних установах, а також семестрове навчання у провідних вищих закладах освіти зарубіжжя, що забезпечує випускникам додаткові конкурентні переваги.

Унікальні можливості:
 • Інноваційні програми, лектори-практики, партнерська співпраця з фінансовими компаніями та економічними вишами світу, працевлаштування та досвід самореалізації.
 • навчання за англомовною або україномовною програмами для українських та іноземних студентів.
 • поглиблене вивчення двох іноземих мов (перша іноземна мова – англійська, друга – пропонується за вибором: іспанська, китайська, арабська тощо).

КОНТАКТУЙ:

Черкаси

kp@cibs.ubs.edu.ua

+38 (067) 811-91-39
приймальна комісія

Подай заявку на навчання зараз!