СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кваліфікація:
Освітня програма

Ми готуємо соціальних працівників нового покоління, здатних самостійно та в команді реалізовувати в основних сферах соціального забезпечення сформовані під час навчання професійні компетентності, при вирішенні соціальних питань в умовах розбудови української державності.

Навчання зорієнтовано на засвоєння студентами базових принципів соціального забезпечення та окремих галузей соціальної роботи, формування адекватного сприйняття та розуміння призначення соціальної роботи в суспільстві, розвиток в особистісному, професійному та соціальному планах, а також на оглядове вивчення всієї системи соціальних наук та здобуття базових компетентностей у межах напрямів соціальної роботи.

Інноваційні програми, лектори-практики, партнерська співпраця з фінансовими компаніями та економічними вишами світу, працевлаштування та досвід самореалізації. Програми подвійних дипломів УБС та студентської мобільності дозволяють стажування і проходження практики в закордонних у фінансово-кредитних установах за кордоном, а також семестрового навчання у провідних вищих закладах освіти зарубіжжя забезпечують випускникам додаткові конкурентні переваги як на вітчизняному, так і міжнародному ринку праці.

В інститутах:

ІЕСВ
Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин

Ти зможеш працювати:

  • спеціалістом органів державного та місцевого управління з соціальних питань
  • спеціалістом державних соціальних служб
  • працівником соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб зайнятості, центрів соціального обслуговування менеджером соціальних проектів громадських організацій
  • експертом і консультантом з питань соціальної політики політичних партій та профспілкових організацій
  • інспектором відділу кадрів державних та приватних підприємств, консалтингових компаній

За напрямом «Соціальне забезпечення» студенти отримують диплом бакалавра. Продовжити навчання вони можуть в магістратурі Університету.

Програми подвійних дипломів УБС та студентської мобільності дозволяють стажування і проходження практики в українських та закордонних фінансово-кредитних установах, а також семестрове навчання у провідних вищих закладах освіти зарубіжжя, що забезпечує випускникам додаткові конкурентні переваги.

КОНТАКТУЙ:

Львів:

kafedra_up@ukr.net

+38 (063) 440-86-30
Наталія Шегинська,
завідувач кафедри, доцент

Подай заявку на навчання зараз!