ІНОЗЕМНИМ ГРОМАДЯНАМ

ЯК ВСТУПИТИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ?

ТЕРМІНИ ВСТУПУ У 2020/2021 Н.Р.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету банківської справи за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) за кошти фізичних (юридичних) осіб:

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (з 1 червня до
  15 грудня та з 10 січня до 15 квітня) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання за програмами підготовчого відділення;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ І ПОРЯДОК ЇХ ПОДАННЯ

Іноземці, які вступають до Університету банківської справи особисто подають до приймальної комісії Університету такі документи:

1) заяву на ім’я ректора Університету;
2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
8) 8 фотокарток розміром 3,0х4,0 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
10) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури;
11) для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:

  • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 6 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 5 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства. Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.

За результатами процедури визнання Університет приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури визнання, або щодо відрахування іноземця. У разі прийняття Міністерством освіти і науки або Університетом рішення про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у тому числі через його неавтентичність, Університет відраховує такого іноземця.

Детальніше про процедуру визнання освітніх документів >>>

УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ

 • Зарахування іноземців за навчальними програмами підготовчого відділення здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України;
 • Зарахування іноземців на навчання на рівні бакалавра здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України та за результатами вступних іспитів з математики, української мови (у випадку вступу на програму, де викладання здійснюється українською мовою) або іноземної мови у випадку вступу на програму навчання, де викладання здійснюється цією іноземною мовою, географії. У випадку вступу на програми підготовки, де викладання здійснюється іноземною мовою вступні випробування проводяться цією іноземною мовою;
 • Зарахування іноземців на навчання в магістратурі здійснюється за умови наявності у них освітнього ступеня бакалавра, отриманого як в Україні, так і за її межами, та за результатами вступних іспитів з фахової дисципліни та іноземної мови, із урахуванням середнього балу документу про попередній рівень освіти. У випадку вступу іноземного громадянина на програму підготовки, де викладання здійснюється іноземною мовою, вступник здає вступне випробування з фахової дисципліни на цій іноземній мові та англійську мову (іноземну).
 • Зарахування іноземців для навчання в аспірантурі та докторантурі здійснюється за результатами вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови, іншої форми вступного випробування (співбесіди, розгляду поданих наукових праць, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).У випадку вступу іноземного громадянина на програму підготовки, де викладання здійснюється іноземною мовою, вступник здає вступні випробування (інші форми вступного випробування) на цій іноземній мові, англійську мову.

УМОВИ В’ЇЗДУ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Усі іноземні абітурієнти, які прибувають в Україну з метою навчання, повинні отримати «Запрошення на навчання» в Університеті. Запрошення повинно відповідати всім вимогам до цього документа, встановленим Міністерством освіти і науки України.

Іноземні абітурієнти не пізніше, ніж за 3 дні до прибуття в Україну інформують Університет про дату в’їзду, час та номер рейсу літака (або поїзда), якими вони прибувають.

Громадяни з країн, які потребують візи або підписали угоду про безвізовий термін до 90 днів (туристичні, приватні та ділові поїздки), повинні подати заявку на отримання візи на тривалий термін перебування («віза на навчання» типу D) в Україну, щоб їм залишатися в Україні більше 90 днів.

Громадяни країн, з якими Україна підписала угоду про безвізовий режим: Російська Федерація, Грузія, Молдова, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан не потребують візи в Україну, але повинні надати оригінал або ксерокопію «Запрошення на навчання» при перетині українського кордону для перевірки мети свого візиту в Україну.

Для отримання візи на тривалий термін перебування (тип D) заявник повинен подати набір документів до Консульства чи Посольства України у своїй країні відповідно до переліку документів на веб-сайті Посольства. Цей перелік документів обов’язково включає оригінал «Запрошення на навчання».

Крім того, ми хочемо звернути вашу увагу на те, що перед поданням до Консульства документи про попередню освіту повинні бути офіційно засвідчені в установленому порядку, що використовується у вашій країні (легалізовані (Міністерство освіти + Міністерство закордонних справ + Посольство України у Вашій країні) або завірені штампом Апостиль + легалізовані в Посольстві України у Вашій країні). Ці документи повинні бути офіційно визнані в Україні, щоб Університет міг видати Вам диплом після закінчення Університету.

МІГРАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Усі іноземці, які прибули в Україну з метою навчання, повинні отримати дозвіл на тимчасове проживання у Міграційній службі (посвідку) та зареєструватися за місцем свого фактичного проживання протягом періоду навчання. Для громадян з візових країн міграційні процедури не перевищують 15 робочих днів до закінчення терміну дії візи (термін дії візи становить 90 днів), для громадян з безвізових країн – до 75 днів з дати перетину українського кордону.

Іноземний громадянин повинен належним чином організувати медичне страхування на весь період навчання. При вступі на наступний рівень освіти (бакалаврська програма після підготовчого відділення або магістерська програма після бакалаврату) або при переході до іншого університету іноземці повинні стежити за терміном дії своєї посвідки на тимчасове проживання – документи на її поновлення повинні подаватися до Міграційної служби не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення терміну її дії. Якщо термін дії посвідки на тимчасове проживання закінчився і його не було продовжено у встановлений термін, іноземець повинен виїхати з України та отримати нову в’їзну візу для продовження навчання.

Якщо студент був відрахований із закладу вищої освіти, Університет повинен протягом 10 днів подати Міграційній службі повідомлення про припинення його/її навчання, іноземець повинен повернути посвідку та анулювати реєстрацію. Після цього студент повинен покинути територію України протягом 7 днів. Важливо знати, що міграційне законодавство України не дозволяє працевлаштовувати іноземних студентів під час навчання.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ У 2021/2022 Н.Р.

Підготовче відділення – 28000 грн./ рік
(приблизно 1040 $ за рік)

Бакалаврат – 32000 – 47000 грн./ рік
(приблизно 1190-1740 $ за рік)

Магістратура – 48000 – 57000 грн./ рік
(приблизно 1780 – 2100 $ за рік)

Аспірантура – 76000 грн./ рік
(приблизно 2800 $ за рік)

Наказ 189-од “Про вартість навчання для іноземних громадян” >>>

Додаток до наказу >>>

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

Підготовче відділення – від 6 до 12 місяців

Бакалаврат – 3 роки 10 місяців

Магістратура – 1 рік 4 місяці

Аспірантура – 4 роки

ФОРМА НАВЧАННЯ

Очна (денна)

Заочна

МОВА НАВЧАННЯ

Українська

Англійська (за вибором)

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

Іноземні студенти мають доступ до бібліотечних фондів Університету банківської справи. Також Університет має розвинуту спортивну базу, кожен бажаючий має можливість підтримувати фізичну форму та стати учасником різноманітних спортивних змагань.

Дізнатись більше про студентське дозвілля Університету >>>

ПОБУТОВІ УМОВИ

Іноземні студенти протягом навчання проживають в гуртожитках Університету.

Вартість проживання в гуртожитку не входить в оплату за навчання і становить близько 50$ за місяць.

Верней Ольга Євгеніївна

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

oliamalota@gmail.com