Кафедра кібербезпеки

Кафедра формує та надає фундаментальні знання і фахові навички в застосуванні інформаційних технологій, фінансових технологій, експлуатації інформаційних систем (сервісів) та забезпечення їхньої кібербезпеки.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

БАКАЛАВРІВ

ДИСЦИПЛІНИ

 • УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі»
 • Інформаційні технології (рівень А)
 • Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації
 • УБС студія «Банківська система» (рівень А)
 • УБС студія «Лідерство та командна робота»
 • Математика (Рівень А – Вища математика)
 • Програмування (Рівень А – Алгоритми та структури даних)
 • Математика (Рівень C – Статистика (у т.ч. теорія ймовірності))
 • Інформаційні технології (Рівень F – Технологія створення програмних продуктів)
 • Математика (Рівень B – Дискретна математика)
 • Комп. сист. та мережі (Рівень B – Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів)
 • Комп. сист. та мережі (Рівень А – Фізика та електротехніка)
 • Комп. сист. та мережі (Рівень C – Комп’ютерні системи та мережі)
 • Інформаційні технології (Рівень А – Операційні системи)
 • Фінансові технології (Рівень B – Цифрова економіка)
 • Кібербезпека (Рівень D – Комплексні системи захисту інформації)
 • Кібербезпека (Рівень А – Основи кібербезпеки)
 • Кібербезпека (Рівень C – Система стандартів інформаційної безпеки)
 • Кібербезпека (Рівень E – Проектування інформаційних систем безпеки)
 • Моделювання (Рівень D – Моделювання бізнес-процесів безпеки)
 • Математика (Рівень D – Методи та системи штучного інтелекту)
 • Комп. сист. та мережі (Рівень D – Безпека комп’ютерних мереж)
 • Інформаційні технології (Рівень E – Великі дані)
 • Кібербезпека (Рівень B – Функціональна безпека комп’ютерних систем)
 • Програмування (Рівень В – Об′єктно-орієнтовне програмування)
 • Моделювання (Рівень A – Економіко-математичні методи та моделі) або Моделювання (Рівень B – Теорія ризиків)
 • Кібербезпека (Рівень F – Основи протидії кіберзлочинності та цифрова криміналістика) або Фінансові технології (Рівень D –
 • Платіжні системи, технології та сервіси)
 • Інформаційні технології (Рівень B – Комп’ютерна графіка та веб-дизайн) або Фінансові технології (Рівень A – Технології дистанційного банківського обслуговування)
 • Кібербезпека (Рівень G – Організація та проведення тестування на проникнення та соціальна інженерія) або Комп. сист. та мережі (Рівень E – Адміністрування та моніторинг комп’ютерних систем)
 • Кібербезпека (Рівень H – Правові основи інформаційної безпеки) або Кібербезпека (Рівень I – Інформаційна безпека держави)
 • Інформаційні технології (Рівень D – Технології проектування та оцінювання людино – машинних інтерфейсів) або Моделювання (Рівень C – Теорія прийняття рішень)
 • Програмування (Рівень D – Високорівневе програмування (веб-програмування)) або Фінансові технології (Рівень C – Безпека фінансових ринків)
 • Інформаційні технології (Рівень C – Організація баз даних та знань) або Програмування (Рівень C – Кросплатформне програмування)

ПРО КАФЕДРУ

Кафедру засновано 2016 року як випускаючу за спеціальністю «Кібербезпека» освітньою програмою «Кібербезпека у фінансових технологіях»

На кафедрі функціонує мережева академія Cisco і лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії.

Мережева академія Cisco була відкрита для підтримки навчального процесу індустріальними сертифікованими курсами. В академії Cisco налічується понад 50 сертифікованих курсів. В освітню програму «Кібербезпека у фінансових технологіях» та відповідний навчальний план впроваджені ряд курсів Cisco. Студенти виконують практичні завдання на реальному мережевому устаткуванні Cisco. Після успішного тестування студенти отримають сертифікати Cisco. Лабораторія дослідження людино-машинного взаємодії оснащена мобільним програмно-технічним комплексом Tobii eye-tracker X2 60, котре використовується при досліджені проблем інтерфейсів користувача. Візуально, результати досліджень можуть бути представлені, наприклад, у вигляді візуальних маршрутів, теплових карт, карт непрозорості або кластерів.

Наукова робота кафедри

Кафедра здійснює наукову роботу за напрямками: кібербезпека, людино-машина взаємодія, датасаянс, машинне навчання, комп’ютерний зір, інтелектуальний аналіз даних, захищеність додатків, автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням забезпечення екологічної та інформаційної безпеки, цифровізація економіки, автоматизація транспортної інфраструктури з врахуванням забезпечення екологічної безпеки та ін.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Гордєєв

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ГОРДЄЄВ

Кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси: наукова-дослідна робота в напрямках забезпечення якості програмного забезпечення (Software Quality Assurance), кібербезпека (Cybersecurity), людино-машина взаємодія (Human-machine interaction), інтернет-речей (IoT).

alex.gordeyev@ubs.edu.ua

Ідентифікатори у наукометричних базах:

КОМАНДА

Пелешко Дмитро Дмитрович

Д.т.н., професор

Контактні дані:

dpeleshko@gmail.com

Вайганг Ганна Олександрівна

К.т.н., доцент

Контактні дані:

weigang.gann@gmil.com

Лапшин Андрій Львович

К.ф.-м.н., доцент

Контактні дані:

andlvlapshin@gmail.com

Чмерук Галина Григорівна

К.е.н., доцент

Контактні дані:

gchmeruk@ukr.net

Бурлакова Ірина Анатоліївна

Д.псих.н., доцент

Контактні дані:

burlakova22irina@gmail.com

Кондес Тетяна Василівна

К.психол.н.

Контактні дані:

tatiana.kondes@gmail.com

Комар Катерина Вячеславівна

Ст.викладач

Контактні дані:

katyakomar7@gmail.com

Ковбель (Паньчук) Оксана Володимирівна

К.юр.н.

Контактні дані:

okovbel@gmail.com