Кафедра облікових технологій
та оподаткування

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

Спеціальність:

Готуємо бакалаврів за програмами:

Готуємо магістрів за програмами:

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни бакалаврського рівня
 • Бухгалтерський облік
 • Економічний аналіз
 • Фінансовий облік за національними стандартами
 • Облік і звітність в системі оподаткування
 • Облік господарських процесів
 • Аналіз і контроль бізнес процесів
 • Управлінський облік
 • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті
 • Обліковий практикум
 • Облікова політика
 • Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 • Звітність підприємств
 • Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу
 • Облік у бюджетних установах
 • Аудит
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Фінансовий аналіз
 • Облік і звітність банків
 • Облік і аналіз ЗЕД банків
 • Облік і оподаткування ЗЕД
 • Облік в галузях економіки
 • Державний фінансовий контроль
 • Внутрішній аудит
Дисципліни магістерського рівня
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Організація і методика складання звітності за податковим кодексом
 • Організація і методика аудиту
 • Методологія наукових досліджень в обліку аудиті та оподаткуванні
 • Стратегічний аналіз
 • Ревізія і контроль
 • Контролінг
 • Організація обліку в банках
 • Облік операцій НБУ
 • Звітність фінансово-кредитних установ

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра облікових технологій та оподаткування заснована в серпні 2000 року на фінансово – економічному факультеті Львівського інституту банківської справи Національного банку України.

Кафедру з 2001 року очолював доктор економічних наук, професор Усач Богдан Федорович.

Починаючи з 2013 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Василь Степанович Рудницький.

Місія:

Навчити і підготувати для суспільно-економічного потенціалу України бухгалтерів нової генерації, висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами організації та забезпечення обліково-аналітичного процесу, аудиту та контролю в умовах різних форм господарювання.

Практичне навчання студентів, можливості, працевлаштування випускників:

 • Можливість набуття практичних навиків шляхом впровадження навчальної практики з використанням актуальних програмних продуктів;
 • Забезпечення базами проходження виробничої та переддипломна практики;
 • Випускники отримують пропозиції щодо працевлаштування ще у процесі навчання на випускових курсах

Наукові школи:

«Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання»

Наукове студентське товариство:

Кафедра організовує засідання студентського наукового товариства «Клуб бухгалтерів УБС» та засідання наукового гуртка «Облік, аналіз і аудит в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів»

Наукові теми:

 • «Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів господарювання.»
 • «Вплив процесів інтеграції на організацію обліку, аналізу і аудиту.»
 • «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання.»
 • «Аналіз фінансових результатів промислового підприємства.»
 • «Формування комплексної програми виходу Львівського локомотиворемонтного заводу з проблемного фінансово-економічного стану.»
 • «Теоретико-методологічні та організаційні засади обліково-аналітичного й контрольного забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання.»
 • «Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення системи бізнес комунікацій.»

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

rudnytskyj

Василь Степанович Рудницький

Доктор економічних наук, професор

Сфера інтересів:

Проблеми обліку та розвитку аудиту в Україні й світі.

Контактні дані:

vasylrud1989@gmail.com

КОМАНДА

Шурпенкова Руслана Казимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

(097) 58-35-056
ruslana.shurpenkova@gmail.com

Хомуляк Тарас Ігорович

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

Taryh77@gmail.com

Демко Ірина Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

(097) 433-36-28
iruna.demko@ukr.net

Сарахман Оксана Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

(067) 280-84-84
sarahman88@ukr.net

Любенко Андрій Миколайович

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

andriy.lyubenko@gmail.com

Кундря-Висоцька Оксана Петрівна

Кандидат економічних наук, професор

Контактні дані:

(067) 274-38-53
Kundrya-vysotska@ukr.net

Вагнер Ірина Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

(067) 370-53-43
vim280707@meta.ua

Чаплига Володимир В’ячеславович

Старший викладач

Контактні дані:

v.chaplyha@gmail.com

Костирко Руслан Олександрович

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

ruslankostyrko@gmail.com

Сулима Мар'яна Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

(097) 999-06-99
maryana7@ukr.net

Підвисоцька Людмила Ярославівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

(050) 377-33-30
lpidvisocka2020@gmail.com

Долінська Оксана Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

dolinska_om@ukr.net

Сопко Валерія Василівна

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

(067) 500-98-95
volikavs@gmail.com

Галерея

Контакти

Абітурієнту

(067) 280-84-84
koa@ubs.edu.ua

Студенту

(067) 673-85-17
koa@ubs.edu.ua

Аспіранту

koa@ubs.edu.ua

Докторанту

koa@ubs.edu.ua

Загальний емейл

koa@ubs.edu.ua

Сторінка в соцмережах