Кафедра менеджменту
та соціального забезпечення

Ми готуємо лідерів, котрі знають як працювати в колективі та з колективом, знають як працюють сучасні системи управління і які інструменти менеджменту є ефективними та як їх правильно застосовувати. Лідерів, які вміють формувати нове управлінське мислення та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

БАКАЛАВРІВ

МАГІСТРІВ

ПРО КАФЕДРУ

Насправді, є три ключові моменти, що є особливістю та конкурентною перевагою в оцінці наших підходів до підготовки фахівців та потенціалу випускників нашої спеціальності:

 1. Процес навчання за спеціальністю – це фактично унікальне поєднання трьох блоків знань та навичок – управлінських, економічних та соціальних.
 2. Принцип «Три в одному» формує потенціал суттєвих довгострокових конкурентних переваг наших випускників на ринку праці.
 3. Наші підходи, що побудовані на величезному професійному досвіді та досвіді успішних випускників створюють фундаментальні передумови для постійного самовдосконалення та професійного зростання студентів.

Процес навчання за спеціальністю «Менеджмент» – це фактично унікальне поєднання трьох блоків знань та навичок – управлінських, економічних та соціальних.

Кафедра менеджменту та соціального забезпечення акумулювала потужну інформаційну базу, яка синтезована із дисциплін спеціальності «Менеджмент» та дисциплін спрямованих на вивчення формування, функціонування та результативності фінансової та банківської системи.

Така множина знань забезпечує студенту широкі можливості для реалізації власного потенціалу як кваліфікованого керівника, менеджера та економіста.

Наукова робота кафедри

За 15 останніх років роботи працівниками кафедри опубліковано більше ніж 3500 тис. праць у фахових виданнях України та інших держав. Праці викладачів включені до міжнародних наукометричних та реферативних баз Scopus та Web of Science Core Collection, що свідчить про високу наукову цінність проведених досліджень для світової наукової спільноти.

Яскравим свідченням прикладного спрямування розробок науковців кафедри є попит на них на ринку. Проводяться тренінги для персоналу підприємств та організацій, надаються консультаційні послуги керівникам організацій тощо.

Наукові школи:

На кафедрі сформовано та активно працює у галузі створення масштабних наукових проектів наукова школа «Філософія фінансової цивілізації» (керівник – З. Е. Скринник, д. філос. н., професор). Дослідники мають можливість аргументувати узгодження принципів морального та економічного вибору, формувати широко аспектне уявлення про взаємодоповнюваність економічної ефективності та морально-етичних засад людського життя, створювати механізми протидії загрозам «розмивання» моральних норм інструментальною раціональністю дії економічних інструментів.

Наукова робота на кафедрі менеджменту та соціального забезпечення – це цікаво, прогресивно та престижно!

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи: магістри – 100% охоплені науковою роботою, більшість з них беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, мають публікації, і це дозволяє формувати резерв для поступлення в аспірантуру. Студенти, котрі беруть участь у наукових дослідженнях кафедри, знайомляться із представниками відомих наукових шкіл менеджменту в Україні та за кордоном, цікавими та успішними менеджерами, фахівцями з управління персоналом, підприємцями, а це передумова майбутнього кар’єрного зростання!
Участь у наукових заходах кафедри дає можливість студенту, окрім підвищення якісного рівня своєї підготовки, отримувати додаткові бали за предметами, успішно складати сесію та отримувати перші позиції у рейтингах Університету.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

sheginska

НАТАЛЯ ЗЕНОНІВНА ШЕГИНСЬКА

Кандитат економічних наук, доцент

2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.01.01 «Економічна теорія» на тему: “Макроекономічний аналіз внутрішньої конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України”

2004 року отримала вчене звання доцента кафедри “Менеджменту, економіки і соціології”

Наукові інтереси: вплив факторів конкурентоспроможності на діяльність організацій, система оцінювання персоналу організацій та розробка мотиваційної стратегії на підприємствах, управління персоналом в умовах ринкової економіки та економіки знань, проблеми коучингу на етапі формування команд.

КОМАНДА

Кандидат економічних наук, доцент
Кредо: «Людина віддзеркалюється у своїх вчинках»
Автор понад 35 наукових та науково-практичних праць. Організатор та активний учасник програми співпраці ЗВО із Краківським економічним університетом.  З 2007р. До нині – член Соціологічної асоціації України Львівського обласного відділення.
Наукові інтереси: дослідження проблем у сфері трудової діяльності – креативного менеджменту, лідерства, конфліктів та мотивації в процесі управління персоналом.

Контактні дані:

voznalb@gmail.com

Кандидат педагогічних наук, доцент
Кредо: «Believe … Even when it’s the most challenging»
Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови

Контактні дані:

vita_kosar@ yahoo.com

Проректор Університету банківської справи,
Кандидат філософських наук, доцент
Кредо : Жити значить створювати
Наукові інтереси в галузі: філософії, психології, етики та етикету підприємницької діяльності; соціальних та публічних фінансів.
Життєві інтереси: Член філософського наукового товариства; Членкиня жіночої ділової палати України;

Контактні дані:

Zherebylo.I@ubs.edu.ua

Кандидат юридичних наук, доцент
Кредо : Любити життя, і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах-шукати істину, у людях – мудрість.
Автор багатьох наукових статей та тез доповідей наукових конференцій, які торкаються проблематики правового забезпечення в Україні.
Наукові інтереси: правова регламентація діяльності суб’єктів господарювання, проблеми та перспективи; джерела фінансового права; бюджетування орієнтоване на результат; інвестиційно-інноваційні процеси в Україні.

Контактні дані:

ok.kadykalo@gmail.com

Кандидат економічних наук
Кредо: «Запалити вогонь знань у інших можна лише тоді, коли гориш ним сам».

Авторка понад 70 наукових та науково-методичних праць з питань управління інноваційною діяльністю підприємства, формування  інтелектуального  та креативного потенціалу працівника та створення ефективного інструментарію корпоративної культури. Учасниця багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. У 2020 рр. пройшла підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті та у Центрі інноваційних освітніх технологій Навчально-наукового інституту права,  психології  та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси: Дослідження проблем формування корпоративної культури, використання емоційного інтелекту в управління підприємством, створення креативних індустрій.

Контактні дані:

zawksana@gmail.com

Кандидат економічних наук, доцент
Кредо: « не зважаючи на обставини, рухатись вперед…» 

Директор інституту економічних та соціальних відносин Університету банківської справи

Наукові інтереси : антикризове регулювання, податкова політика та система держави, ліквідність банківської системи.

Контактні дані:

Kozmuk_natalia@ukr.net

Кандидат історичних наук, доцент
Кредо: «Великого бажайте!»(Патріарх Йосип Сліпий)

Авторка 105 наукових та науково-методичних праць, учасниця багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.
Наукові інтереси: дослідження історії України, її грошового обігу; становлення та розвитку банківництва в Україні; етносоціальних аспектів розвитку західноукраїнського краю; історії, теорії та практики соціального забезпечення в Україні
Відзнаки та нагороди: Подяка голови Національного банку України (2015 р.), Грамота Міністерства освіти і науки України (2020)

Контактні дані:

zorkom@ukr.net

Кандидат економічних наук, доцент
Кредо: «Ніколи не зупинятися на досягнутому і завжди прагнути більшого»

Наукові інтереси: дослідження проблем у сфері маркетингу освіти, цифрового маркетингу та організаційної поведінки в процесі управління персоналом.

Автор понад 50 наукових та науково-практичних праць. Організатор та активний учасник програми співпраці ВНЗ із Краківським економічним університетом.

Життєві інтереси: пізнавати світ , відкривати його сутність та багатогранність!

Контактні дані:

bosakoksana1979@gmail.com

Доктор економічних наук, професор

За керівництвом Семів Л.К. захищено 12 кандидатських та одна докторська дисертації. Семів Л.К. брала участь понад 60-и міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, конгресах, семінарах. За її керівництвом було підготовлено 7 переможців Університетського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»  та 1 переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2015 р.) за вказаним напрямом. Є членом редколегії журналу «Регіональна економіка»;

Є членом редколегії журналу «Сталий розвиток економіки»; членом редколегії зб. наук. пр. «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». / НАН України  Ін-т регіональних досліджень

Наукові інтереси: регіональна політика розвитку людських ресурсів; проблеми освітньої міграції; розвиток людського капіталу в умовах переходу до економіки знань; проблеми соціального захисту економічно активного населення, трудових мігрантів, внутрішньо-переміщених осіб.

Нагороджено:

 Почесною грамотою Бюро західного наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України за вагомі наукові здобутки в галузі регіональної економіки та підготовку наукових кадрів (2005р.); 

Грамотою Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти (2012р.); 

Грамотою Львівської обласної державної адміністрації Головного управління освіти і науки за плідну наукову працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти та з нагоди Дня науки (2011р.); 

Відзнакою Львівського інституту банківської справи «За вагомий внесок у розвиток кафедри УП», пам`ятною монетою «70 років ЛІБС УБС НБУ» з нагоди 70-річчя навчального закладу (2010р.);

Грамотою Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом» (2018 р.).

Контактні дані:

semivlubov@gmail.com

Кандидат філологічних наук
Кредо: There is always place for improvement

Наукові інтереси: лексикографія

Контактні дані:

nadiasemko@ukr.net

Доктор економічних наук, професор
Кредо: «Навчаючи – вчимося»; «Створювати завтра вже сьогодні»

Напрями наукових досліджень: механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності  економіки та банківської системи; банківське регулювання та нагляд;  управління ризиками та безпекою; синергетична концепція розвитку економічних систем.

Пройшла навчання за програмою «Economics and Finance»  (2019 р.) в Інституті розвитку міжнародного співробітництва (Institute for International Cooperation Development) Познань, Польща. Пройшла  стажування в Національному банку України за програмою «Впровадження європейських підходів до банківського регулювання та нагляду в Україні» (2019 р.) та програмою «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України» (2017 р.) .

Контактні дані:

Karcheva.A@ubs.edu.ua

zherebulo

кандидат філософських наук,  професор  кафедри менеджменту та соціального забезпечення

Науково-дослідницька робота:

В УБС працює на науково-педагогічній роботі 30 років. Загальний стаж науково-педагогічної роботи 25 роки. Є автором трьох навчальних посібників з грифом МОН України у співавторстві має 80 наукових та навчально-методичних публікацій, 2  одноосібні монографії. Брала  участь у понад 100 наукових конференціях в Україні, 20 за кордоном. (Польща, Німеччина, Греція, Білорусь, Туреччина)

Має значний досвід практичної роботи як заступник директора інституту з навчально-виховної  роботи, директора інституту , тринадцятирічний досвід організації доброчинних акцій «Аукціон надій» зі збору коштів на реалізацію проектів соціального значення та соціального захисту вразливих верств населення (дітей з особливими потребами, учасників АТО, програму розвитку фінансової грамотності населення тощо).

Контактні дані:

zherebilo@gmail.com

Доктор економічних наук, доцент

Пройшов міжнародне стажування в м. Рига (2018). У 2019 пройшов підвищення кваліфікації у ДЗВО Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. У лютому 2020 року пройшов підвищення кваліфікації в Вищій школі бізнесу м. Новий Сонч (Польща).

Член організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знать і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році. 

Сфера наукових інтересів: управління людськими ресурсами, менеджмент організацій та адміністрування, соціальна психологія.

У 2009-2015 роках головний спеціаліст відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Національної служба посередництва і примирення (дорадчого органу при Президентові України). Державний службовець 5 рангу. Приймав участь у проведенні міжнародних конференцій Міжнародного союзу електрозв’язку (2016-2018).

Контактні дані:

Dumenko.R@ubs.edu.ua

Доктор економічних наук, професор

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів. Під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», виступає опонентом дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук.
Має понад 150 наукових праць. Напрями наукових досліджень: ринок праці, соціальна економіка і політика; вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на трансформацію ринку праці; державне регулювання економіки; розвиток компетенцій фахівців фінансово-кредитної сфери.
За сумлінну працю нагороджена Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також Київської міської державної адміністрації, подякою Голови Національного банку України.

Контактні дані:

Kravchenko.I@ubs.edu.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

У сучасному світі стрімких змін, інноваційних технологій та віртуальних стосунків усе ще лишається місце справжньому – гострому розуму, теплому слову та дружньому плечу. Саме такий дух панує на кафедрі менеджменту та соціального забезпечення, де кожен вчиться в кожного, а понад усім панує повага до колег та студентів, спрага пізнання та відданість улюбленій справі.

Кафедра менеджменту та соціального забезпечення розпочала свою діяльність 2000 року як кафедра Економіки та управління. Її першим завідувачем був к. е. н., доцент М. І. Кульчицький. 2001 р. кафедру перейменовано на кафедру менеджменту, економіки та соціології.

З приходом завідувача к. е. н., доцента Р. А. Семіва розпочався новий етап діяльності кафедри, розвитку її навчально-методичної та наукової роботи, формування високопрофесійного та дружнього колективу.

2008 р. кафедра отримала статус випускової. Тоді вперше здійснено набір групи студентів для навчання за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці”, що започаткував новий якісний етап в історії розвитку кафедри та інституту загалом. Відтоді кафедра мала назву економіки та управління персоналом, а її завідувачем стала д. е. н., професор Л. К. Семів.

Згодом кафедру перейменовано на кафедру менеджменту та соціального забезпечення, оскільки в навчальному закладі відкрито нову спеціальність - «Соціальне забезпечення».

Очільницею кафедри починаючи з 2018 до 2019 р. була к. е. н., доцент Н. І. Козьмук , а з 2019 р. і досі є к. е. н., доцент Н. З. Шегинська.

Кафедра менеджменту та соціального забезпечення молода духом та за віком, проте має поважні доробки та власні нововведення. Ми шануємо традиції, наслідуючи найкраще, та тримаємо руку на пульсі часу, опановуючи нові методики викладання та оперуючи прогресивними інноваціями. Черпаємо цінний міжнародний досвід щоб вдосконалюватися та «йти в ногу» з розвитком освіти і науки.

То ж бажаємо нашим студентам і випускникам повної професійної самореалізації та виключно позитивних результатів!

 

Наші цінності:

 • Партнерство;
 • Відповідальність;
 • Знання;
 • Навички.

Наша відповідальність:

 • Створення партнерських відносин між усіма учасниками науково-дидактичного процесу.
 • Високий рівень переданих знань та якість досліджень.
 • Формування хороших етичних, громадянських та соціальних установок.
 • Прищеплення відповідних управлінських навичок.
 • Навчання висококласних фахівців, що адаптуються до мінливих ринкових вимог.

Своєю діяльністю ми сприяємо економічному, соціальному та культурному розвитку регіону та держави загалом!

 

Практичне навчання

Для подолання розриву між теорією і практикою, освітою і діяльністю та задля підвищення кваліфікації в межах підготовки фахівців спеціальності здійснюють:

 

 • організацію практики на базі підприємств, установ та організацій;
 • залучення науковців-практиків для проведення аудиторних занять;
 • підвищення кваліфікації викладачів;
 • працевлаштування випускників та подальший зв’язок з ними.

Для здобувачів освітньої програми доступні програми міжнародного обміну та навчання за програмами подвійного диплому. Студенти можуть проходити семестрове навчання у Республіці Польща (Краківський економічний університет, Вроцлавський економічний університет, Познанський університет економіки та бізнесу; Латвійському університеті (Латвійська республіка), Литовському бізнес університеті прикладних наук (Литва).