Кафедра менеджменту
та соціального забезпечення

Ми готуємо лідерів, котрі знають як працювати в колективі та з колективом, знають як працюють сучасні системи управління і які інструменти менеджменту є ефективними та як їх правильно застосовувати. Лідерів, які вміють формувати нове управлінське мислення та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

БАКАЛАВРІВ

МАГІСТРІВ

ПРО КАФЕДРУ

Насправді, є три ключові моменти, що є особливістю та конкурентною перевагою в оцінці наших підходів до підготовки фахівців та потенціалу випускників нашої спеціальності:

 1. Процес навчання за спеціальністю – це фактично унікальне поєднання трьох блоків знань та навичок – управлінських, економічних та соціальних.
 2. Принцип «Три в одному» формує потенціал суттєвих довгострокових конкурентних переваг наших випускників на ринку праці.
 3. Наші підходи, що побудовані на величезному професійному досвіді та досвіді успішних випускників створюють фундаментальні передумови для постійного самовдосконалення та професійного зростання студентів.

Процес навчання за спеціальністю «Менеджмент» – це фактично унікальне поєднання трьох блоків знань та навичок – управлінських, економічних та соціальних.

Кафедра менеджменту та соціального забезпечення акумулювала потужну інформаційну базу, яка синтезована із дисциплін спеціальності «Менеджмент» та дисциплін спрямованих на вивчення формування, функціонування та результативності фінансової та банківської системи.

Така множина знань забезпечує студенту широкі можливості для реалізації власного потенціалу як кваліфікованого керівника, менеджера та економіста.

Наукова робота кафедри

За 15 останніх років роботи працівниками кафедри опубліковано більше ніж 3500 тис. праць у фахових виданнях України та інших держав. Праці викладачів включені до міжнародних наукометричних та реферативних баз Scopus та Web of Science Core Collection, що свідчить про високу наукову цінність проведених досліджень для світової наукової спільноти.

Яскравим свідченням прикладного спрямування розробок науковців кафедри є попит на них на ринку. Проводяться тренінги для персоналу підприємств та організацій, надаються консультаційні послуги керівникам організацій тощо.

Наукові школи:

На кафедрі сформовано та активно працює у галузі створення масштабних наукових проектів наукова школа «Філософія фінансової цивілізації» (керівник – З. Е. Скринник, д. філос. н., професор). Дослідники мають можливість аргументувати узгодження принципів морального та економічного вибору, формувати широко аспектне уявлення про взаємодоповнюваність економічної ефективності та морально-етичних засад людського життя, створювати механізми протидії загрозам «розмивання» моральних норм інструментальною раціональністю дії економічних інструментів.

Наукова робота на кафедрі менеджменту та соціального забезпечення – це цікаво, прогресивно та престижно!

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи: магістри – 100% охоплені науковою роботою, більшість з них беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, мають публікації, і це дозволяє формувати резерв для поступлення в аспірантуру. Студенти, котрі беруть участь у наукових дослідженнях кафедри, знайомляться із представниками відомих наукових шкіл менеджменту в Україні та за кордоном, цікавими та успішними менеджерами, фахівцями з управління персоналом, підприємцями, а це передумова майбутнього кар’єрного зростання!
Участь у наукових заходах кафедри дає можливість студенту, окрім підвищення якісного рівня своєї підготовки, отримувати додаткові бали за предметами, успішно складати сесію та отримувати перші позиції у рейтингах Університету.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

sheginska

НАТАЛЯ ЗЕНОНІВНА ШЕГИНСЬКА

Кандитат економічних наук, доцент

2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.01.01 «Економічна теорія» на тему: “Макроекономічний аналіз внутрішньої конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової трансформації економіки України”

2004 року отримала вчене звання доцента кафедри “Менеджменту, економіки і соціології”

Наукові інтереси: вплив факторів конкурентоспроможності на діяльність організацій, система оцінювання персоналу організацій та розробка мотиваційної стратегії на підприємствах, управління персоналом в умовах ринкової економіки та економіки знань, проблеми коучингу на етапі формування команд.

КОМАНДА

Возна Любов Богданівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

voznalb@gmail.com

Гриців Віталія Богданівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні дані:

vita_kosar@ yahoo.com

Жеребило Ірина Владиславівна

Кандидат філософських наук, доцент

Контактні дані:

Zherebylo.I@ubs.edu.ua

Кадикало Оксана Ігорівна

Кандидат юридичних наук, доцент

Контактні дані:

ok.kadykalo@gmail.com

Калинець Катерина Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

katerynakalynets@gmail.com

Кліпкова Оксана Ігорівна

Кандидат економічних наук

Контактні дані:

zawksana@gmail.com

Козьмук Наталія Ігорівна

Доцент

Контактні дані:

Kozmuk_natalia@ukr.net

Комаринська Зоряна Михайлівна

Доцент

Контактні дані:

zorkom@ukr.net

Мельник Оксана Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

bosakoksana1979@gmail.com

Скринник Зоя Едуардівна

Доктор філософських наук

Контактні дані:

(097) 449-42-38

Skrynnyk.Z@ubs.edu.ua

Семів Любов Казимирівна

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

semivlubov@gmail.com

Семко Надія Михайлівна

Кандидат філологічних наук

Контактні дані:

nadiasemko@ukr.net

Карчева Ганна Тимофіївна

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

(063) 342-71-02
Karcheva.A@ubs.edu.ua

Дименко Руслан Анатолійович

Доктор економічних наук, доцент

Контактні дані:

(067) 246-49-41
Dumenko.R@ubs.edu.ua

Кравченко Ірина Семенівна

Доктор економічних наук, професор

Контактні дані:

(050) 514-04-37
Kravchenko.I@ubs.edu.ua

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

У сучасному світі стрімких змін, інноваційних технологій та віртуальних стосунків усе ще лишається місце справжньому – гострому розуму, теплому слову та дружньому плечу. Саме такий дух панує на кафедрі менеджменту та соціального забезпечення, де кожен вчиться в кожного, а понад усім панує повага до колег та студентів, спрага пізнання та відданість улюбленій справі.

Кафедра менеджменту та соціального забезпечення розпочала свою діяльність 2000 року як кафедра Економіки та управління. Її першим завідувачем був к. е. н., доцент М. І. Кульчицький. 2001 р. кафедру перейменовано на кафедру менеджменту, економіки та соціології.

З приходом завідувача к. е. н., доцента Р. А. Семіва розпочався новий етап діяльності кафедри, розвитку її навчально-методичної та наукової роботи, формування високопрофесійного та дружнього колективу.

2008 р. кафедра отримала статус випускової. Тоді вперше здійснено набір групи студентів для навчання за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці”, що започаткував новий якісний етап в історії розвитку кафедри та інституту загалом. Відтоді кафедра мала назву економіки та управління персоналом, а її завідувачем стала д. е. н., професор Л. К. Семів.

Згодом кафедру перейменовано на кафедру менеджменту та соціального забезпечення, оскільки в навчальному закладі відкрито нову спеціальність - «Соціальне забезпечення».

Очільницею кафедри починаючи з 2018 до 2019 р. була к. е. н., доцент Н. І. Козьмук , а з 2019 р. і досі є к. е. н., доцент Н. З. Шегинська.

Кафедра менеджменту та соціального забезпечення молода духом та за віком, проте має поважні доробки та власні нововведення. Ми шануємо традиції, наслідуючи найкраще, та тримаємо руку на пульсі часу, опановуючи нові методики викладання та оперуючи прогресивними інноваціями. Черпаємо цінний міжнародний досвід щоб вдосконалюватися та «йти в ногу» з розвитком освіти і науки.

То ж бажаємо нашим студентам і випускникам повної професійної самореалізації та виключно позитивних результатів!

 

Наші цінності:

 • Партнерство;
 • Відповідальність;
 • Знання;
 • Навички.

Наша відповідальність:

 • Створення партнерських відносин між усіма учасниками науково-дидактичного процесу.
 • Високий рівень переданих знань та якість досліджень.
 • Формування хороших етичних, громадянських та соціальних установок.
 • Прищеплення відповідних управлінських навичок.
 • Навчання висококласних фахівців, що адаптуються до мінливих ринкових вимог.

Своєю діяльністю ми сприяємо економічному, соціальному та культурному розвитку регіону та держави загалом!

 

Практичне навчання

Для подолання розриву між теорією і практикою, освітою і діяльністю та задля підвищення кваліфікації в межах підготовки фахівців спеціальності здійснюють:

 

 • організацію практики на базі підприємств, установ та організацій;
 • залучення науковців-практиків для проведення аудиторних занять;
 • підвищення кваліфікації викладачів;
 • працевлаштування випускників та подальший зв’язок з ними.

Для здобувачів освітньої програми доступні програми міжнародного обміну та навчання за програмами подвійного диплому. Студенти можуть проходити семестрове навчання у Республіці Польща (Краківський економічний університет, Вроцлавський економічний університет, Познанський університет економіки та бізнесу; Латвійському університеті (Латвійська республіка), Литовському бізнес університеті прикладних наук (Литва).

Нормативні документи