Профілі освітніх програм

Освітньо-професійна програма "Менеджмент персоналу"

Гарант освітньої програми

vozna

Возна Любов Богданівна

кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри менеджменту та соціального забезпечення

Перелік вибіркових освітніх компонентів >> 

ВД 3 "Інвестування (рівень А)" від 3.11.2020 р. >>>

ВД 4 Економіка праці і соціально-трудові відносини від 26.02.2021 р. >>>

ВД 5 Державне регулювання економіки від 25.02.2021 р. >>>

ВД 6 Банківські операції від 30.01.2021 р. >>>

ВД 7 Менеджмент (Антикризовий менеджмент) від 26.02.2021 р. >>>

ВД 10 Управління соціальним розвитком від 26.02.2021 р. >>>

ВД 11 Страхові послуги від 30.01.2020 р. >>>

ВД 12 Соціологія праці та управління від 26.02.2021 р >>>

ВД 14 Конфліктології від 26.02.2021 р. >>>

ВД 18 Мотивації персоналу від 26.03.2021 р. >>>

ВД 21 Інформаційна безпека від 25.02.2021 р. >>>

ВД 22 Аналіз банківської діяльності від 03.11.2020 р. >>>

ВД 23 Психологія підприємницької діяльності бакалавр від 26.02.2021р. >>>

ВД 26 Фінансовий ринок від 03.11.2020 р. >>>

ВД 27 Операції кредитних спілок ВІД 03.11.2020 р. >>>

ГОД 1 “Вища математика” від 25.02.2021 р.>>> 

ГОД 1 “Економічний аналіз (рівень А)” від 31.08.2020 р.>>> 

ГОД 2 “Макроекономіка та мікроекономіка (рівень А)” від 25.01.2021р. >>>

ГОД 3 “Статистика” від 25.02.2021 р. >>>

ГОД 4 Фінанси, гроші та кредит від 30.02.2021 р. >>> 
ГОД 5 “Економіко-математичні методи й моделі” від 25.01.2021р. >>>
ГОД 6 “Міжнародна й регіональна економіка” від 25.01.2021р. >>> 

ГОД 9 Менеджмент (рівень А) від 26.02.2021 р. >>>

ГОД 10 “Маркетинг (рівень А)” від 26.02.2021 р. >>>

ГОД 11 Фінанси підприємств від 30.02.2021 р. >>>
ГОД 14 “Цифрова економіка ” від 25.01.2021р. >>>

ЗОД 1 УБС-студія “Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі” від 26.02.2021 р. >>>

ЗОД 2 “Інформаційні технології (рівень А)” від 25.01.2021р. >>>

ЗОД 3 “Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес комунікації” від 26.02.2021 р.>>>

ЗОД 4 УБС-студія "Банківська система (рівень А)" від 30.02.2021 р.  >>>
ЗОД 5 “Лідерство та командна робота” від 26.02.2021 р.>>>
ПП 1 “Навчальна практика” від 26.02.2021 р.>>>

ПП2 Виробнича практика від 26.02.2021 р.  >>>

ПП3 Бакалаврський семінар від 26.02.2021 р.  >>>

ФВД 2 Цифровий_маркетинг від 26.02.2021 р.  >>>

ФОД 5 прогнозування соціально-економічнних процесів від 25.02.2021 р.  >>>
ФОД 1 “Менеджмент (рівень В)” від 26.02.2021 р.>>>
ФОД 2 “Публічне адміністрування“ від 26.02.2021 р.>>>
ФОД 2 “Бухгалтерський облік” від 31.08.2020 р.>>>
ФОД 3 “Логістичний менеджмент” від 26.02.2021 р.>>>
ФОД 4 “Менеджмент персоналу (рівень А) від 26.02.2021 р.>>>
ФОД 5 “Менеджмент (рівень С) від 26.02.2021 р.>>>

ФОД 5 Страхування (рівень А)  від 30.02.2021 р.>>>

ГОД 2 “Макроекономіка та мікроекономіка (рівень А)” від 25.01.2021р. >>>

ГОД 3 “Статистика” 14.09.2020р. >>> 

ГОД 4 Фінанси, гроші та кредит від 14.09.2020 р.  >>>
ГОД 5 “Економіко-математичні методи й моделі” від 25.01.2021р. >>>
ГОД 6 “Міжнародна й регіональна економіка” від 25.01.2021р. >>> 

ГОД 9 Менеджмент (рівень А) від 14.09.2020 р. >>>

ГОД 10 “Маркетинг (рівень А)” від 26.02.2021 р. >>>

ГОД 11 Фінанси підприємств від 14.09.2020 р.>>>
ГОД 14 “Цифрова економіка ” від 25.01.2021р. >>>

ЗОД 1 УБС-студія “Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі” від 14.09.2020 >>>

ЗОД 2 “Інформаційні технології (рівень А)” від 25.01.2021р. >>>

витяг з протоколу №8 від 26.03.2020р. про вибіркові дисципліни >>>
витяг з протоколу №1 від 28.08.2020р. про заходи щодо академічної доброчесності >>>
витяг з протоколу №1 від 28.08.2020р. про план проведення майстер-класів та лекцій практиками >>>
витяг з протоколу №3 від 26.10.2020р. про лекцію на тему “Створюємо бізнес-моделі” >>>
витяг з протоколу №5 від 28.12.2020р. про результати роботи над науковою темою >>>
витяг з протоколу №5 від 28.12.2020р. про внесення змін до навчального плану ОП “Менеджмент персоналу” >>>

витяг з протоколу №7 від 26.02.2021р. про проведення практичного заняття про академічну доброчесність для 303-МН групи >>>
таблиця процесу внесення змін та доповнень до ОП >>>

витяг з протоколу №8 від 26.03.2021 р. про проведення гостьової лекції >>>

витяг з протоколу №8 від 26.03.2021 р. про результати опитувань на предмет визначення дисциплін за вибором на наступний навчальний рік >>>