НАУКА

0
Наукові напрями з атестації ЗВО (суспільні та технічні науки)
0
Реалізовані міжнародні грантові проєкти
0
Завершені НДР держбюджетної тематики
0
Завершені госпдоговірні НДР
0
Проведені на замовлення всеукраїнських соціологічних досліджень
0
Впроваджень результатів наукових досліджень
0
Патенти та авторські свідоцтва
0
Проведені наукові конференції
0
Проведені всеукраїнські конкурси наукових робіт
0
Переможці всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт
0
Монографії, підручники та навчальні посібники
2000
Опубліковані наукові статті
0
Публікації, включені у Scopus та Web of Science
0
Публікації у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
2000
Доповіді на міжнародних і всеукраїнських конференціях
0
Захищені доктори наук
0
Захищені кандидати наук
0
Захищені доктори філософії
0
Наукове періодичне видання у Web of Science
0
Наукові фахові виданння

Наукові школи УБС

Головні цілі:

 • отримання фундаментальних і прикладних наукових результатів за пріоритетними напрямами наукових досліджень;
 • розвиток бренду, збереження історії та дослідницьких традицій Університету як науково-дослідної установи;
 • забезпечення мобільності та трансформації форм наукової діяльності до потреб соціально орієнтованої ринкової економіки;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;
 • реалізація безперервного циклу наукової діяльності: від фундаментальних досліджень до впровадження наукових розробок у практику;
 • розвиток наукової творчості студентів, аспірантів, докторантів

Перелік наукових шкіл:

 • «Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційної моделі економіки» (керівник – Кузнєцова А.Я., д.е.н., професор)
 • «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» (керівник – Вовчак О.Д., .д.е.н., професор; до 2018 р. – Смовженко Т.С., д.е.н., професор)
 • «Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів» (керівник – Барановський О.О., д.е.н., професор)
 • «Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання» (керівники – Рудницький В.С., д.е.н., професор та Костирко Р.О., д.е.н., професор).

Наші нагороди:

 • спеціальна відзнака президента ГО «Форум видавців» Олександри Коваль за монографію «Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія та моделювання», підготовлену авторським колективом держбюджетної НДР «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» під керівництвом Барановського О.І. (Міжнародний форум видавців, м. Львів, 2018 р.).
 • диплом за найкращу дистанційну програму підготовки професійних банкірів (Всеукраїнський конкурс «БАНК РОКУ – 2018» за версією Міжнародного фінансового клубу «БАНКИРЪ» , м. Київ, 2018 р.);
 • сертифікат за якість наукових публікацій (VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» , м. Київ, 2017 р.);
 • диплом та золота медаль у номінації «Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання» (VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017», м. Київ, 2017 р.);
 • гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2016», м. Київ, 2016 р.);
 • почесне звання «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» (Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2015», м. Київ, 2015 р.);
 • гран-прі у номінації «Науково-дослідна діяльність навчального закладу» (Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2015», м. Київ, 2015 р.);
 • диплом за багаторічну співпрацю та творчий внесок у розробку і популяризацію питань реструктуризації, а також постійну активну участь представників Університету в Конференціях, організованій у 1994-2015 роках (20-а міжнародна наукова конференція Краківського економічного університету, м. Краків, 22 жовтня, 2015 р.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 2015-2019 РР.
Суспільні науки >>>
Технічні науки >>>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
за підсумками 2020 р. >>>
за підсумками 2019 р. >>>

Здійснення наукової та науково-дослідної діяльності в Університеті координується науково-дослідною частиною.

Контакти:

Начальник науково-дослідної частини,
доктор економічних наук, доцент
Боярко Ірина Миколаївна
e-mail: boyarko@ukr.net