БІБЛІОТЕКА

Наукова бібліотека Університету банківської справи є його інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом. Один із основних напрямів діяльності наукової бібліотеки – бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів відповідно до напрямів навчальної, наукової та виховної роботи Університету через використання її інформаційних ресурсів як традиційними бібліотечними формами, так і з використанням нових інформаційних технологій.

Наукова бібліотека активно трансфується. Основний масив інформації, який перебуває в активному обігу, становлять електронні ресурси в поєднанні традиційного і цифрового сервісів.

Основні бібліотечні фонди Університету становлять 150 836 примірників, у тому числі наукової літератури – 10 197 примірників.

Колекція наукових видань включає 119 рукописів дисертацій та 217 авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня.

Одним із елементів інформаційного забезпечення наукової діяльності Університету є підбірка фахових журналів та періодичних видань у паперовому вигяді:

  • 49 передплачених журналів та періодичних видань, у тому числі 43 фахових;
  • фахові видання Університету банківської справи – “Збірник наукових праць “Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики” та “Вісник Університету банківської справи”.

Ефективний напрям діяльності – використання технологій моніторингу інформаційного простору Інтернет з метою доступу до безкоштовних наукових інформаційних ресурсів фахового спрямування та отримання електронних копій документів для використання переважно в Інтранет мережі.

Активно використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології, за допомогою яких організовано та здійснюється:

  • повнотекстовий доступ до понад 127 фахових видань в електронному вигляді;
  • ліцензійний on-line доступ до 4-х фахових видань;
  • ліцензійний доступ до повнотекстової правової системи “ЛІГА: ЗАКОН”;
    доступ до електронної повнотекстової бази даних книг видавництва ЦУЛ;
  • електронне наукове фахове видання Університету – міжнародний науково-практичний журнал “Фінансовий простір”.

Завдяки цифровим технологіям бібліотека відбирає та надає інформацію не лише зі своїх фондів, а й з усіх доступних джерел в Інтернет-просторі потрібні читачеві відомості з конкретної теми у вигляді згрупованого матеріалу. Інтегрований індивідуальний сервіс, насамперед дистанційний, стає головним напрямом діяльності бібліотеки.

У бібліотеці створено локальну комп ’ютерну мережу, підключену до загальноінститутської мережі із виходом в Інтернет та зоною Wi-Fi.

З метою своєчасного та диференційованого забезпечення необхідною інформацією науково-дослідницької діяльності в Університеті в усіх підрозділах бібліотеки та читальних залах встановлено автоматизовані робочі місця інтегрованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС версії ІРБІС 64, за якими можна скористатись створеним та постійно поповнюваним електронним каталогом (132 137 оригінальних бібліографічних записів, у тому числі 611 записів авторефератів і рукописів дисертацій) та цифрової бібліотеки (4 853 видання в електронному форматі).

Значна увага приділялася вихованню культури читання, формуванню духовного розвитку особистості, гуманітарного світогляду, популяризації знань з фахових напрямів та культурно-просвітницькій діяльності з патріотичного виховання молоді, формування інформаційної культури користувачів. Проведення усіх освітньо-наукових заходів супроводжувалося облаштуванням виставкових стендів із тематично дібраною літературою.

До 70-річчя з дня заснування навчального закладу, 2010 року, видано ювілейний бібліографічний покажчик наукових праць «Творчий доробок викладачів ЛІБС», до 75-річчя інституту укладено друге, а до 80-літнього ювілею – третє, доповнене видання цього покажчика.

Активно функціонує Інституційний репозитарій Університету банківської справи (eUBIR) з відкритим доступом до цифрового архіву з повнотекстовими матеріалами, що постійно поповнюється і в якому подаються наукові здобутки та навчально-методичні напрацювання науково-педагогічних працівників та фахівців Університету. Електронний архів репозитарію нараховує понад 2200 повнотекстових документів, у тому числі 37 рукописів та 63 авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня, 42 монографії, понад 1850 статей та тез доповідей.

Науково-педагогічні працівники, науковці, студенти та аспіранти університету мають доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science Core Collection з можливістю знайомитись з бібліографічною та реферативною інформацією міжнародних наукових видань та використовувати інструментарій для відстеження цитованості наукових публікацій.

Отримано он-лайн доступ до повнотекстової бази даних  ScienceDirect з компанії Elsevier з майже 39 тис. видань електронних книг на платформі ScienceDirect з безстроковим доступом до колекції 2 088 електронних монографій. База даних  ScienceDirect з містить 25% світових наукових публікацій з усіх галузей знань від понад 47 тис. впливових авторів.

Час роботи бібліотеки:

Понеділок-п’ятниця: 9.00-17:00
Обідня перерва: 12.30-13.00
Субота та неділя: вихідні.

Адреса:
м. Львів, пр. Чорновола, 61., ауд. 444

Телефон:
+38 (067) 795 92 17