НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету банківської справи є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті, його структурних підрозділах (далі – Інститутах) щодо питань наукової діяльності, інновацій та обміну знаннями.
Метою наукового товариства Університету банківської справи є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування нового наукового економічного світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної сфери.

Членами Наукового товариства можуть бути особи, які навчаються в Університеті та науково-педагогічні працівники, які належать до категорії молодих вчених (тобто віком до 35 років, докторанти – до 40 років), які займаються науковою діяльністю та виявили бажання працювати в науковому товаристві.

Наукове товариство здійснює свою діяльність відповідно до Положення:
«Про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених» >>>

Контакти

Голова наукового товариства

 

Дудинець Лідія,
завідувач науково-організаційного сектору НДЧ Університету банківської справи
Телефон:
+38 (099) 040-81-92
Email:
dudynets@meta.ua

Завідувач студентського сектору,
голова Студентського наукового товариства


Ліщишин Софія,
студентка Навчально-наукового інституту економічних та соціальних відносин
Університету банківської справи
Телефон:
+ 38 (097) 496-90-85
Email:
lishchyshynka@gmail.com