НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЕКОНОМОСВІТА»

У квітні 2003 року за ініціативи Львівського банківського інституту Національного банку України, Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України, Національного університету «Львівська політехніка» та  Тернопільського державного економічного університету вперше в Україні був створений перший науково-навчальний комплекс «Економосвіта» (далі – ННК «Економосвіта»), який став новою інноваційною формою співробітництва академічної та вузівської науки та який об’єднав зусилля закладів вищої освіти , наукових установ, громадських організацій довкола ідеї обміну прогресивними надбаннями, досвідом кращих освітніх та наукових практик.

Положення про проведення конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного співробітництва імені М.І.Долішнього у 2021 р. >>>

Ухвала координаційної ради від 23.08.2021 р. >>>

Основними напрямами роботи ННК «Економосвіта» є:

 • підготовка пропозицій щодо оновлення освітнього контенту, розроблення спільних фахових спецкурсів;
 • залучення провідних вчених до освітнього процесу в закладах-учасниках комплексу (викладання фахових дисциплін, проведення семінарських та практичних занять, гостьові лекції), керівництво та рецензування курсових, кваліфікаційних магістерських робіт;
 • підготовка та взаємне рецензування наукових та навчально-методичних праць;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у закладах-партнерах;
 • підготовка аспірантів, докторантів та РhD студентів;
 • проведення навчально-методичних семінарів для молодих викладачів;
 • співпраця у виконанні бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних тем;
 • публікація наукових праць в наукових виданнях учасників комплексу;
 • спільна участь у міжнародних проектах та грантах,  проведення спільних міжнародних конференцій та семінарів;
 • сприяння міжнародній академічній мобільності студентів і викладачів.

Сьогодні «Економосвіта» здійснює діяльність під егідою Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України у складі:

 • Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; 
 • Університет банківської справи; 
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Західноукраїнський національний економічний університет;
 • Львівський торговельно-економічний університет;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської інтеграції;
 • Державна вища школа технологій та економіки  імені Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща).

Усі питання співпраці є предметом розгляду засідань  Координаційної Ради комплексу, на засіданнях якої напрацьовуються спільні плани та програми, створюються робочі групи та наукові колективи, які забезпечують вирішення регіональних проблем економічно-соціального розвитку, а також  імплементацію наукових результатів в освітній процес. Фінансування спільних заходів здійснюється учасниками комплексу на паритетних засадах за домовленістю сторін, а також за кошти спонсорів і меценатів.

Успішна співпраця дає можливість впроваджувати наукові здобутки в освітній процес, розвивати економічну науку та підвищувати якість підготовки фахівців для економіки України.