НАУКОВІ ШКОЛИ

Збереження кращих дослідницьких традицій, спрямованих на формування поколінь професійної, наукової та культурної еліти України, забезпечують творчі колективи висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних працівників, об’єднаних в наукові школи Університету.

Головними цілями наукових шкіл Університету є:

  • отримання фундаментальних і прикладних наукових результатів за пріоритетними напрямами наукових досліджень;
  • розвиток бренду, збереження історії та дослідницьких традицій Університету як науково-дослідної установи;
  • забезпечення мобільності та трансформації форм наукової діяльності до потреб соціально орієнтованої ринкової економіки;
  • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;
  • реалізація безперервного циклу наукової діяльності: від фундаментальних досліджень до впровадження наукових розробок у практику;
  • розвиток наукової творчості студентів, аспірантів, докторантів.

Перелік наукових шкіл Університету банківської справи:

  • «Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційно-інноваційної моделі економіки» (керівник – Кузнєцова А.Я., д.е.н., професор)
  • «Банківництво в системі сталого економічного розвитку» (керівник – Вовчак О.Д., .д.е.н., професор; до 2018 р. – Смовженко Т.С., д.е.н., професор)
  • «Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів» (керівник – Барановський О.О., д.е.н., професор)
  • «Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання» (керівники – Рудницький В.С., д.е.н., професор та Костирко Р.О., д.е.н., професор).