СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ВЧЕНА РАДА

В Університеті банківської справи функціонує спеціалізована вчена рада Д26.883.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2019 року (наказ мон україни від 26.07.2017 р. № 996 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»)

Голова ради:

Барановський Олександр Іванович
д. е. н., професор, проректор з наукової діяльності,
Університет банківської справи, спеціальність 08.00.08

 

Вчений секретар:

Боярко Ірина Миколаївна
д.е.н., доцент, начальник науково-дослідної частини,
Університет банківської справи, спеціальність 08.00.08.

Для розуміння процедури розгляду дисертаційних робіт у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 просимо ознайомитися з наступними документами:

разові вчені ради

Разова СВР ДФ 26.883.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тіщенка Євгена Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Тіщенко Є.О."Управління ризиками проектного фінансування в Україні"

E-mail: eat7@meta.ua
Номер телефону: +38 (067) 233-65-12
Дисертацію прийнято до захисту: 25.05.2020
Дата захисту: 07.07.2020 - 13:30

Захист відбудеться за адресою:
м.Київ, вул. Андріївська, 1 ДВНЗ «Університет банківської справи», аудиторія №207

Анотація >>>

Наказ МОН № 822 про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії >>>

Дисертація >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації >>>
Відеозапис захисту дисертації >>>

Аудіозапис захисту дисертації >>>

Наказ про видачу диплому >>>

Разова СВР ДФ 26.883.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дорофеєва Дмитра Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Дорофеєв Д.А."Розвиток фінансових інновацій у небанківському фінансовому секторі України"

E-mail: dmytrodorofeiev@gmail.com 
Номер телефону: +38(050) 332-24-07
Дисертацію прийнято до захисту: 27.08.2020
Дата захисту: 20.10.2020 - 10:00

Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН № 822 Про створення спецради  >>>

Наказ МОН № 897 Про з наказу МОН № 822-1 >>>

Наказ МОН від 280920 № 1198 >>>

Дисертація >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації >>>
Відеозапис захисту дисертації >>>

Аудіозапис захисту дисертації >>>

Наказ про видачу диплому >>>

Разова СВР ДФ 26.883.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Оніщенко Ірини Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Оніщенко І.О. "Транспарентність як фактор детінізації фінансових потоків України"

E-mail: iraniki@ukr.net
Номер телефону: (096) 424-84-84
Дисертацію прийнято до захисту: 27.08.2020
Дата захисту: 20.10.2020 - 10:00

Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>

Наказ МОН від 280920 № 1198 >>>
Дисертація >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації >>>
Відеозапис захисту дисертації >>>

Наказ про видачу диплому >>>

Разова СВР ДФ 26.883.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Панченко Ольги Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Панченко О.В. «Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні»

E-mail: olga.sainpu@gmail.com
Номер телефону: (067) 909-10-82
Дисертацію прийнято до захисту: 24.12.2020
Дата захисту: 10.02.2021 - 10:00

Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>
Дисертація >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації >>>
Відеозапис захисту дисертації >>>
Аудіозапис захисту дисертації >>>

Наказ про видачу диплому >>>

Разова СЗР ДФ 26.883.005 з правом Прийняття до РОЗГЛЯДУ та проведення разового захисту дисертації Зайонца Антона Валерійовіча на здобуття ступенів доктора філософії з Галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Голова ради: ВО .н., проф. Вовчак Ольга Дмитрівна
Зайонц Антон Валерійович
Забезпечення конкурентоспроможності банків на основі впровадження банківських інновацій
E-mail: anton.zaionts@gmail.com
Номер телефону: (067) 382-88-85
Дисертація прийнята до захисту: 28.12.2020 Дані
захисту: 10.02.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про створення СВР для попереднього вивчення ступеня доктора філософії  >>>
Дисертація >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Висновок про наукову новину, теоретичне та практичне значення результатів дисертації >>>
Відеозапис захисту дисертацій >>>
Аудіозапис захист дисертації >>>

Наказ про видачу диплому >>>

Разова СВР ДФ 26.883.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лісняка Андрія Євгеновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська, справа та страхування"
Голова ради: д.е.н., доц. Пантєлєєва Наталія Миколаївна
Лісняк Андрій Євгенович «Механізм забезпечення фінансової безпеки комерційних банків»
E-mail: lisnyaka800@gmail.com 
Номер телефону: (050)355-90-60 
Дисертацію прийнято до захисту: 27.01.2021
Дата захисту: 10.03.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>

Разова СВР ДФ 26.883.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Березинець Анастасії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»
Голова ради: д.е.н., проф. Семів Любов Казимирівна
Березинець Анастасія Володимирівна «Інституційні засади соціальної політики України в умовах європейської інтеграції»
E-mail: anastasiiaberezynets@gmail.com 
Номер телефону: (096) 385-44-44
Дисертацію прийнято до захисту: 28.01.2021
Дата захисту: 10.03.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою: м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>

Разова СВР ДФ 26.883.008 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алексаняна Армена Гамлетовича, на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»

Голова ради: д.е.н., проф. Семів Любов Казимирівна

Алексанян Армен Гамлетович

«Розширення можливостей людського розвитку в умовах переходу до інформаційної економіки»

Номер телефону: 067 468 8898

Документи подані здобувачем до ради: 4 березня 2021 р.

Захист дисертації планується: 20 квітня 2021 р. о 12:00

Захист відбудеться за адресою: м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>

Дисертація >>>

Відгук офіційного опонента >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації >>>

Аудіозапис захисту дисертації >>>

Відеозапис захисту дисертації >>>

Разова СВР ДФ 26.883.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стаднійчука Романа Васильовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська, справа та страхування"

Голова ради:: д.е.н., проф.Хмелярчук Марія Ігорівна

Стаднійчук Роман Васильович «Державне регулювання в системі фінансового оздоровлення банків в Україні»

E-mail: advokatsrv@gmail.com

Номер телефону: (067) 794-11-63

Дисертацію прийнято до захисту: 20.04.2021

Дата захисту: 02.06.2021 - 11:00

Захист відбудеться за адресою:

м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>

Дисертація >>>

Відгук офіційного опонента >>>

Відгук офіційного опонента >>>

Висновок про наукову новизну >>>

Аудіозапис захисту дисертації >>>

Відеозапис захисту дисертації >>>

Разова СВР ДФ 26.883.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бабенка Максима Віталійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Бабенко М.В. «Управління фінансовою стабільністю банку в умовах турбулентності економіки України»
E-mail: Babenkomv2011@gmail.com
Номер телефону: (067) 577-05-16
Дисертацію прийнято до захисту: 26.10.2021
Дата захисту: 13.12.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412
 
Наказ про видачу диплом

Разова СВР ДФ 26.883.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Магдалюка Олексія Віталійовича  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Магдалюк О.В. “Фундаментально-вартісний підхід до управління капіталом промислових підприємств України”

E-mail: mahdaluk@ukr.net

Номер телефону: (097) 788-24-36

Дисертацію прийнято до захисту: 26.10.2021

Дата захисту: 13.12.2021 - 14:00

Захист відбудеться за адресою:

м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації

Наказ про видачу диплому

Разова СВР ДФ 26.883.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Прозорова Д. В.  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Прозоров Д.В. Обліково-аналітичне забезпечення формування
інтегрованої звітності підприємств.

Анотація

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації

Наказ про видачу диплому

Разова СВР ДФ 26.883.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стецевич А. І. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Стецевич А. І. Фінансово-кредитне забезпечення функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні

Анотація

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відеозапис захисту дисертації

Аудіозапис захисту дисертації

Наказ про видачу диплому

Дисертації

МОНЕТАРНІ МЕХАНІЗМИ МАКСИМІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>> 

ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

СИСТЕМА КОНСОЛІДОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОЇ АДАПТАЦІЇ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

БОРГОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Авторефрат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

МОНЕТАРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Авторефрат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація (частина 1)  >>>

Дисертація (частина 2)  >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація (частина 1)  >>>

Дисертація (частина 2)  >>>

Дисертація (частина 3)  >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

КОНТРОЛЬ ТА СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Дис

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСООГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Додатки до дисертації >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автореферат >>>

Дисертація >>> 

Відгук опонента >>> 

Відгук опонента >>> 

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ  ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

УПРАВЛІННЯ ДОСТАТНІСТЮ КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФОРМУВАННЯ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РИТЕЙЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

ВПЛИВ БІЗНЕС-АРХІТЕКТУРИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>