СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ВЧЕНА РАДА

В Університеті банківської справи функціонує спеціалізована вчена рада Д26.883.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» строком до 31 грудня 2019 року (наказ мон україни від 26.07.2017 р. № 996 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року»)

Голова ради:

Барановський Олександр Іванович
д. е. н., професор, проректор з наукової діяльності,
Університет банківської справи, спеціальність 08.00.08

 

Вчений секретар:

Боярко Ірина Миколаївна
д.е.н., доцент, начальник науково-дослідної частини,
Університет банківської справи, спеціальність 08.00.08.

Для розуміння процедури розгляду дисертаційних робіт у спеціалізованій вченій раді Д 26.883.01 просимо ознайомитися з наступними документами:

разові вчені ради

Разова СВР ДФ 26.883.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Панченко Ольги Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Панченко О.В. «Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні»

E-mail: olga.sainpu@gmail.com
Номер телефону: (067) 909-10-82
Дисертацію прийнято до захисту: 24.12.2020
Дата захисту: 10.02.2021 - 10:00

Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>
Дисертація >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації >>>
Відеозапис захисту дисертації >>>
Аудіозапис захисту дисертації >>>

Разова СЗР ДФ 26.883.005 з правом Прийняття до РОЗГЛЯДУ та проведення разового захисту дисертації Зайонца Антона Валерійовіча на здобуття ступенів доктора філософії з Галузі знань 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Голова ради: ВО .н., проф. Вовчак Ольга Дмитрівна
Зайонц Антон Валерійович
Забезпечення конкурентоспроможності банків на основі впровадження банківських інновацій
E-mail: anton.zaionts@gmail.com
Номер телефону: (067) 382-88-85
Дисертація прийнята до захисту: 28.12.2020 Дані
захисту: 10.02.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про створення СВР для попереднього вивчення ступеня доктора філософії  >>>
Дисертація >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Відгук офіційного опонента >>>
Висновок про наукову новину, теоретичне та практичне значення результатів дисертації >>>
Відеозапис захисту дисертацій >>>
Аудіозапис захист дисертації >>>

Разова СВР ДФ 26.883.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лісняка Андрія Євгеновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська, справа та страхування"
Голова ради: д.е.н., доц. Пантєлєєва Наталія Миколаївна
Лісняк Андрій Євгенович «Механізм забезпечення фінансової безпеки комерційних банків»
E-mail: lisnyaka800@gmail.com 
Номер телефону: (050)355-90-60 
Дисертацію прийнято до захисту: 27.01.2021
Дата захисту: 10.03.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою:
м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>

 
Разова СВР ДФ 26.883.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Березинець Анастасії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»
галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»
Голова ради: д.е.н., проф. Семів Любов Казимирівна
Березинець Анастасія Володимирівна «Інституційні засади соціальної політики України в умовах європейської інтеграції»
E-mail: anastasiiaberezynets@gmail.com 
Номер телефону: (096) 385-44-44
Дисертацію прийнято до захисту: 28.01.2021
Дата захисту: 10.03.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою: м. Львів, просп. Вячеслава Чорновола, 61, Університет банківської справи, аудиторія №412

Анотація >>>

Наказ МОН про утворення СВР для присудження ступеня доктора філософії  >>>

 

Дисертації

 
РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

СИСТЕМА КОНСОЛІДОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОЇ АДАПТАЦІЇ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВОМУ ШАХРАЙСТВУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

БОРГОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Авторефрат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

МОНЕТАРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Авторефрат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСОВІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація (частина 1)  >>>

Дисертація (частина 2)  >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація (частина 1)  >>>

Дисертація (частина 2)  >>>

Дисертація (частина 3)  >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

КОНТРОЛЬ ТА СПОСОБИ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ОЦІНКА ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автореферат >>>

ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ  ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

УПРАВЛІННЯ ДОСТАТНІСТЮ КАПІТАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФОРМУВАННЯ ТА ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РИТЕЙЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>

Відгук опонента >>>

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат >>>

Дисертація >>>

Відгук опонента >>>