ДОКТОРАНТУРА ТА АСПІРАНТУРА

Докторантура та аспірантура є структурним підрозділом Університету банківської справи.

Основними завданнями докторантури та аспірантури є:

  • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, впровадження принципів і технологій безперервної науково-дослідницької діяльності, формування наукової інноваційної культури;
  • забезпечення виконання державного замовлення, замовлення Національного банку України та зобов’язань за договорами з юридичними і фізичними особами про надання освітніх послуг при підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.
kravchenko

Кравченко Анна Станіславівна

Завідувач докторантури та аспірантури
 Кандидат економічних наук, доцент
Контакти:
Електронна пошта: doktorantura_ubs@ukr.net

Нормативні документи

Україна

Закон України «Про вищу освіту» >>>

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» >>>

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» >>>

Порядок присудження наукових ступенів: Постанова КМУ від 24 липня 2013 р. № 567 (Втрата чинності відбудеться 01.07.2021) >>>

Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» >>>

Наказ МОН України від 23.09.2019 р. № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» >>>

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” >>>

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах): Постанова КМУ від 23 березня 2016 року № 261 >>>

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” >>>

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність: Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 >>>

Наукові фахові видання >>>

Університет банківської справи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОКТОРАНТУРУ ТА АСПІРАНТУРУ >>>

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ >>>

НАКАЗ 40-ОД ВІД 30.04.2021 Р. ПРО ВНЕСЕНННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ №139-ОД “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ПРОЕКТНИХ ГРУП ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В РОЗРІЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ” >>>

Правила прийому до аспірантури та доктарантури >>>

 
 

аспірантура

Освітньо-наукова програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Mishchenko

Гарант освітньо-наукової програми:

Міщенко Світлана Володимирівна

Доктор економічних наук, професор

Профіль освітньої програми

Відомості про СО >>>

Програма роботи експертної групи >>>

Відкрита зустріч з експертами: ID 47907 Університет банківської справи, ОНП "Фінанси, банківська справа та страхування"

Час:  9 червня 2021 11:00

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/72585026138?pwd=QW13alJHVXhkZGJNbjFmR1pKdUxIUT09

Ідентифікатор конференції: 725 8502 6138

Пароль: 2021

Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»

kostyrko

Гарант освітньо-наукової програми:

Костирко Руслан Олександрович

Доктор економічних наук, професор

Профіль освітньої програми

Освітньо-наукова програма «Економіка»

Кравченко_І_С

Гарант освітньо-наукової програми:

Кравченко Ірина Семенівна

Доктор економічних наук, професор

Профіль освітньої програми

докторантура

Спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Додаткова інформація

Держзамовлення по докторантурі