ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

Нині вже понад 20 000 учнів з 700 шкіл з усіх регіонів України вивчають курс.

Курс “Фінансова грамотність”:

  • орієнтований на вироблення практичних умінь, навичок і компетенцій;
  • розрахований на викладання протягом всього навчального року – 30 уроків;
  • для викладання курсу розроблені навчальна програма, підручник та робочий зошит для учнів, а також посібник для вчителів і електронний інтерактивний навчальний посібник.

Усі матеріали курсу мають гриф Міністерства освіти і науки України.

До 2019 року курс впроваджений у всіх загальноосвітніх закладах І-ІІ рівнів акредитації в усіх регіонах України.

Головна мета вивчення курсу – навчити молоду людину правильно розпоряджатися власними фінансами, планувати свій особистий бюджет і захищатися від ризиків, приймати зважені та вірні фінансові рішення щодо:

  • можливостей розширення джерел власних доходів;
  • планування і коригування власних видатків;
  • формування особистих фінансових резервів і здійснення заощаджень;
    використання кредитних ресурсів і здійснення власних інвестицій.