ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Підготовче відділення Університету банківської справи для іноземних громадян та осіб без громадянства здійснює підготовку іноземців та осіб без громадянства у заклади вищої освіти за економічними спеціальностями упродовж року за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Мова навчання:

українська

англійська (за вибором слухача)

Термін навчання:

Від 6 до 12 місяців.

Форма навчання:

Денна, згідно з навчальними програмами розробленими УБС.

Після успішного закінчення підготовчого відділення:

Іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення та може продовжити навчання в Університеті банківської справи на відповідних освітніх рівнях за такими спеціальностями:

  • економіка
  • фінанси, банківська справа та страхування
  • менеджмент
  • облік та оподаткування
Дунас Наталія Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Контактні дані:

ndunas28@ukr.net