ЦЕНТР ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Основні завдання Центру дуальної та дистанційної освіти УБС:

  • організаційне, інформаційне і методичне забезпечення впровадження дистанційного навчання в практику роботи Університету;
  • створення та підтримка веб-сайтів дистанційного навчання з урахуванням територіального розміщення інститутів Університету, сприяння їхному активному наповненню, оновленню та розвитку;
  • створення, облік та збереження дистанційних курсів, електронних курсів-ресурсів, електронних навчальних посібників для впровадження технологій дистанційного навчання в практику роботи Університету;
  • організація, пошук та попередній відбір роботодавців, діяльність яких відповідає профілю відповідних освітніх програм і може забезпечити набуття здобувачами освіти програмних результатів навчання;
  • проведення роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти щодо особливостей і переваг дуальної форми здобуття освіти;
  • координація організації відбору здобувачів освіти, котрі бажають перейти на дуальну форму здобуття освіти, та погодження їх персонального складу з роботодавцями;
  • реалізація переговорного процесу з роботодавцями щодо спільного;
  • впровадження дуальної форми здобуття освіти
  • підготовка та узгодження з усіма сторонами договорів про дуальну форму здобуття освіти;
  • аналіз результатів навчання здобувачів освіти за дуальною формою здобуття освіти, надання пропозиції щодо поліпшення якості підготовки.
shabanova

Шабанова Олена Вікторівна

Директор Центру дуальної та дистанційної освіти
кандидат економічних наук, доцент.

Здійснює загальне керівництво діяльністю Центру відповідно до вимог законодавства. Надає організаційний, методичний та документальний супровід дуальної форми здобуття освіти.

До складу Відділу входять три сектори:

Голубець Андрій Олександрович

провідний фахівець

Забезпечує технічну підтримку дистанційного навчання в Університеті. Адмініструє систему дистанційного навчання Moodle. Здійснює підключення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти до системи дистанційного навчання. Забезпечує технічний супровід при проходженні іспитів за дистанційною формою навчання та захисту магістерських кваліфікаційних робіт.

Борусевич Христина Юріївна

провідний фахівець

Надає методичну допомогу НПП у розробленні електронного навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін. Проводить роз’яснювальну роботу для здобувачів з питань користування системою дистанційного навчання . Здійснює моніторинг наповнення дистанційних курсів відповідно до освітніх програм.

Опанасенко Сергій Вікторович

провідний фахівець з технічного супроводу ЄДЕБО.

Ірза Надія Орестівна

провідний фахівець з технічного супроводу ЄДЕБО.

Контакти

Технічна підтримка:

sdn.cibs@gmail.com