ЦЕНТР ЯКОСТІ ОСВІТИ

Центр забезпечення якості освіти Університету є централізованим структурним підрозділом Університету банківської справи, а також має працівників з відокремленими робочими місцями в Інститутах Університету.

Основними завданнями Центру забезпечення якості освіти є:

  • забезпечення моніторингу державної політики з питань освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті;
  • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти в Університеті;
  • планування, організація і контроль освітнього процесу в Університеті;
  • розроблення нормативних документів Університету, що регламентують провадження освітньої діяльності та сприяють забезпеченню якості вищої освіти на принципах відповідальності, публічності, доброчесності.

Сектор організації освітнього процесу є структурним підрозділом Центру забезпечення якості освіти Університету банківської справи та забезпечує планування, організацію та контроль освітнього процесу здобувачів вищої освіти відповідно до системи управління якістю Університету.

Цистан Ірина Василівна

Працівник сектору

Контактні дані:

kafedry@gmail.com

Сектор логістики освітнього процесу є структурним підрозділом Центру забезпечення якості освіти Університету банківської справи та здійснює відстежування процесу навчання студентів та шляхи розвитку їх компетенцій, формування ефективних каналів зв’язку між підрозділами Університету для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.

Діденко Тетяна Борисівна

Працівник сектору

Контактні дані:

didenko@cibs.ubs.edu.ua