ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Заклад вищої освіти Міністерства освіти і науки України Університет банківської справи – це профільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує фахівців для фінансово-кредитної сфери та підвищує їхню кваліфікацію.

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Університет складається з трьох інститутів:

ІБТБ
Навчально-науковий інститут банківських технологій та бізнесу
ІЕСВ
Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин
ЧННІ
Черкаський навчально-науковий інститут
Кваліфікації

Термін навчання в університеті 4-6 років залежно від обраної форми навчання і базової освіти.

Відповідно до державної акредитації студентам очної форми навчання гарантується відстрочка від призову в армію на весь час навчання.

УБС - це:
Ми робимо ставку на:
 • високі, зокрема власні стандарти підготовки фахівців, якості і умов навчання;
 • високопрофесійний колектив однодумців, що розділяє і підтримує базові цінності Університету банківської справи і постійно підвищує свій професійний та інтелектуальний рівень для виконання Місії нашого Університету;
 • створення наукових шкіл, що вносять істотний внесок у розвиток управлінської, економічної і банківничої науки і практики. Залучення до викладання успішних фахівців-практиків;
 • гнучкість, різноманітність і безперервне вдосконалення змісту і форм освітніх послуг, що дозволяє максимально задовольняти запити індивідуальних і корпоративних клієнтів (у тому числі через широкий пакет додаткових послуг);
 • можливість безперервного навчання на всіх етапах розвитку людини відповідно до змін в економіці, науці і кар’єрі, що перетворює Університет банківської справи на центр обміну інформацією та “фабрику” актуальних знань;
 • широку доступність освітніх послуг незалежно від попереднього рівня освіти, матеріального становища і місця проживання, що забезпечується інноваційною системою навчання, ціновою політикою і мережею інститутів;
 • високий рейтинг бренду “Університет банківської справи” і затребуваність випускників, визнання диплома роботодавцями;
 • соціальну орієнтацію – постійна увага і врахування інтересів клієнтів, співробітників, партнерів і засновників.
Чому варто обрати саме УБС:
 • індивідуальний підхід до кожного студента;
 • формування освітніх компетенцій у здобувачів вищої освіти відповідно до запитів роботодавців;
 • застосування передових освітніх технологій та практик;
 • дуальне навчання без відриву від робочого процесу;
 • можливість одержання 9 заліків АССА за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»;
 • практична підготовка на базі навчально-тренувального банку «Галичина»;
 • навчання за програмою подвійного диплома з європейським університетом;
 • можливість стажування та проходження практики в Україні та за кордоном;
 • сприяння працевлаштуванню;
 • підготовка на військовій кафедрі Національної академії сухопутних військ;
 • широкі можливості для особистісної самореалізації: участь у міжнародних конференціях, студентському самоврядуванні, художній самодіяльності;
 • комфортні умови проживання студентів.

Структура Університету банківської справи