МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародне співробітництво Університету, що значно розширилося за останнє десятиліття, є ключовим фактором входження вишу в світовий освітній простір, активного впровадження інновацій у навчальний процес, проведення актуальних наукових досліджень, збільшення студентської та викладацької мобільності.

Інтернаціоналізація освітнього і науково-дослідного процесу входить в число пріоритетних завдань УБС і є стратегічно важливим вектором розвитку Університету. Дієвим інструментом досягнення поставлених цілей є:

 • встановлення партнерських відносин з провідними академічними університетами світу;
 • інтенсивний розвиток програм студентської та академічної мобільності;
 • активне сприяння в здійсненні міжнародного співробітництва у вирішенні пріоритетних наукових проблем;
 • ефективне представлення Університету в міжнародних регіональних і глобальних рейтингах;
 • участь в міжнародних професійних асоціаціях і об’єднаннях.

За свою новітню історію УБС накопичив багатий досвід міжнародної діяльності, завоював міжнародне визнання завдяки високим місцям в провідних міжнародних рейтингах університетів світу. Досягнення університету закономірно викликають інтерес до наших освітніх програм.

Зараз в Університеті за програмами бакалаврату, магістратури та аспірантури навчається 70 іноземних студентів з 30 країн світу.

Університет активно розвиває міжнародне співробітництво в царині студентських обмінів. Щорічно в Університеті є близько 30 місць для семестрового обміну в країнах Європи. Окрім цього, підписано 11 чинних угод програми академічних обмінів Еразмус+. Завдячуючи цим угодам, щороку студенти Університету мають змогу вчитися, а науково-педагогічні працівники викладати і проходити стажування у провідних економічних університетах Європейського Союзу.

Університет банківської справи співпрацює з 59 вищими навчальними закладами Європи та світу. Співпраця передбачає обмін студентами, аспірантами та науково-педагогічними працівниками, проходження практики, спільну участь у наукових, навчальних та соціальних заходах, співавторство у підготовці навчальної літератури, сумісна наукова діяльність тощо.

Велике значення Університет надає викладацької мобільності: до навчального процесу активно залучаються провідні іноземні викладачі та фахівці-практики, які вносять помітний внесок у розширення теоретичних знань і професійних компетенцій наших випускників.

Координацію зарубіжної освітньої та наукової співпраці забезпечує Відділ міжнародних зв’язків Університету.
Унікальні можливості, якими можна скористатися в Університеті:
 • двосторонній обмін студентами з іноземними ЗВО;
 • стажування науково-педагогічних працівників і студентів за кордоном;
  участь у міжнародних науково-освітніх проектах і грантах;
 • проходження практики у фінансово-кредитних установах Німеччини і Польщі;
 • навчання за програмою подвійного диплому.
Зворотній зв'язок