ІСТОРІЯ

Університет банківської справи. 80 років успіху. Заклад, сучасний у будь-які часи!

Історія Університету банківської справи – це передусім історія поступу і звершень, історія особистостей і колективу, які були органічно пов’язані з історією нашого краю і держави. Наш навчальний заклад має чимало нагород, здобутків, відзнак і перемог. Вони – результат багаторічної праці, сили духу і віри, мистецтва управління, дару навчання і переконування, підтримки, людяності, взаємодопомоги.

ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ НОВІТНЬОЇ ДОБИ

Університет банківської справи (далі – УБС ) засновано 2006 року в Києві за ініціативи Національного банку України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 331-р «Деякі питання впорядкування мережі вищих навчальних закладів» та Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 265 «Про реорганізацію навчальних закладів Національного банку України» з найменуванням Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ).
Він став відповіддю на виклик часу – створити єдиний централізований навчальний заклад, об’єднаний спільною стратегією та тактикою в підготовці висококваліфікованих кадрів для фінансово-кредитної системи України.

Університет створювався на базі Львівського банківського інституту (1940 рік заснування) та його філії у Києві. Відбулось приєднання ще двох інститутів, які працювали як частини Сумської академії банківської справи, у Харкові (1944 рік заснування) та Черкасах (1968 рік заснування). Таким чином, Університет об’єднав чотири інститути: у Харкові, Львові, Черкасах та Інститут банківських технологій і бізнесу у Києві.

2013 року до Університету приєднався Севастопольський інститут. У зв’язку з анексією Криму, інститут припинив свою діяльність. Більша частина студентів та викладацького складу переведені до інститутів Університету.
2015 року Університет передано в підпорядкування Міністерства освіти і науки України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісних майнових комплексів вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки» від 24.06.2015 року № 666-р та змінено його назву на Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи».

На виконання приписів Закону України «Про вищу освіту» від 18.12.2019 № 392-ІХ та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.06.2020 № 767 «Деякі питання діяльності закладів вищої освіти» з 17 липня 2020 року Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» перейменовано на Університет банківської справи та змінено його місцезнаходження з міста Києва на місто Львів.

Зараз Університет банківської справи у Львові має в структурі два внутрішні підрозділи – Навчально-науковий інститут економічних і соціальних відносин (колишній Львівський навчально-науковий інститут), Навчально-науковий інститут банківських технологій та бізнесу (колишній Інститут банківських технологій та бізнесу, який був внутрішнім підрозділом Університету у Києві), та один територіально-відокремлений структурний підрозділ – Черкаський навчально-науковий інститут.

Історія Львівського інституту банківської справи

Наш навчальний заклад створено на базі Львівської економічної школи імені Королеви Ядвіги, створеної 1879 року, коли Львів входив до складу Австро-Угорської імперії. 1888 року влада міста Львова виділила і пристосувала будинок на вулиці Академічній, 9 для використання на добро шкільної молоді.

Офіційною датою заснування навчального закладу вважають 1940 рік. Саме тоді розпочав свою діяльність Львівський обліково-економічний технікум.

1949 року Львівський обліково-кредитний технікум об’єднано з Львівським фінансово-економічним технікумом. Заклад отримав нову назву – Львівський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР.

1950-й – технікум став піонером у створенні та організації роботи навчальних банків при навчальному закладі, які пізніше були започатковані в багатьох обліково-кредитних технікумах СРСР.

1954 року технікум перейменовано на Львівський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР.

1956-й – почали функціонувати три нові спеціальності: «Грошовий обіг і кредит», «Облік і опертехніка в Держбанку», «Облік в ощадкасах».

1962 року Харківський обліково-кредитний технікум передає Львівському обліково-кредитному технікуму Київський навчально-консультаційний пункт, який відіграв історичну роль у подальшому становленні навчального закладу.

1965-й – ЛОКТ святкує 25-річчя діяльності. За цей час технікум підготував 6 357 працівників для системи Держбанку СРСР.

1967-й – упроваджено навчальну практику учнів у міському управлінні Львівської обласної контори Держбанку СРСР, ощадних касах № 6318 і № 6319. Широко впроваджуються передові на той час технології – програмоване опитування і навчання, використання проблемних ситуацій, проведення уроків із використанням кінофільмів, діафільмів, ділові ігри тощо.

1977-й – у навчальний процес упроваджено метод Шаталіна – проблемного і програмованого навчання і опитування. Предметні комісії стають цикловими, організовано роботу школи молодого вчителя.
1978-й – кількість учнів у технікумі збільшено до 496 осіб.

1982-й – технікум посів друге місце з-поміж середніх спеціальних навчальних закладів Львівської області в конкурсі технічної творчості учнів і методичної роботи циклових комісій.

1987-й – обладнано перший комп’ютерний клас на вісім робочих місць. Відкрито навчальне відділення Ощадбанку.

1988-й – технікум посів друге місце серед 22 технікумів Держбанку СРСР у Всесоюзному соціалістичному змаганні колективів технікумів Держбанку СРСР, створено Раду самоуправління технікуму.

1989-й – у навчальний процес упроваджують комп’ютерну техніку.

1990-й – на базі Тернопільського інституту народного господарства, Львівського обліково-кредитного технікуму і СШ № 87 м. Львова утворено перший в Україні регіональний навчальний комплекс «школа – технікум – інститут».

1991-й – введено в експлуатацію навчальний корпус у приміщенні обчислювального центру НБУ м. Львова на просп. 700-річчя Львова, 61 (просп. В. Чорновола, 61).

1992 року Львівський обліково-кредитний технікум переходить у підпорядкування Національного банку України і отримує нове профілювання і назву – Львівський технікум банківської справи Національного банку України. Видано державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за другим рівнем акредитації з ліцензованим обсягом прийому на денному відділенні 200 осіб, зі спеціальностей «Фінанси та кредит», «Банківська справа», «Бухгалтерський облік і аудит».

1995-й – відкриття Музею історії коледжу. Створено редакційно-видавничий відділ. Виходить у світ студентська газета «Новини з БоКу» (Новини з банківського коледжу), що з часом «переросла» в газету «Банк’О».

1996 року заклад перейменовано на Львівський банківський коледж Національного банку України.

1997-й – створення навчально-тренувального банку «Галичина», Регіональний центр підвищення кваліфікації та перепідготовки банківських фахівців (РЦПК).

1998-й – у навчально-тренувальному банку «Галичина» відкрито студентський банк. Запроваджено модульне навчання.

1999-й – заснування факультетів – економічного і банківської справи.

2000-й – на базі Львівського банківського коледжу створено Львівський банківський інститут Національного банку України, запроваджено колегіальний керівний орган – вчену раду, розпочали роботу науково-методична рада і Центр довишівської підготовки, відкрито річну аспірантуру за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Створено Кредитну спілку «Галичина» і Наукове студентське товариство (НСТ).

2001-й – підготовка і перепідготовка фахівців в інституті здійснюється за денною і заочною формами навчання з напряму «Економіка і підприємництво» за рахунок фінансування Національного банку України і на комерційній основі. Створеноно перший в Україні науково-навчальний комплекс «Економосвіта».

2002-й – започатковано програму «Аваль-Шанс». У Львівському банківському інституті НБУ освячено капличку. Їй дали ім’я блаженної Йосафати. на базі Київського навчально-консультаційного пункту утворено Київську філію Львівського банківського інституту НБУ. Відкрито і введено в експлуатацію студентський гуртожиток і студентський клуб «Оаза», що на вулиці Коперника, 14.

2003-й – відбулося відкриття проекту «Ярмарок працевлаштування». Директор навчального закладу Тамара Смовженко отримує благословення Кардинала Любомира Гузара на відродження свята Ощадності. Створено перший в Україні науково-навчальний комплекс «Економосвіта».

2004-го відбулося приєднання інституту до Болонського процесу. За підсумками рейтингу і рішенням експертної комісії Асамблеї ділових кіл та Інституту соціального іміджмейкінгу в Україні ЛБІ отримує нагороду в номінації «Краще підприємство України (у галузі освіти)». На виставці «Освіта України» ЛБІ НБУ вручено диплом за вагомий внесок у розбудову ринку освітніх послуг утверджено День банківських працівників – уперше в Україні святкують День банківських працівників – День ощадності як державне свято.

2005-й – уперше в історії навчального закладу відбулися вибори ректора. Ректором обрано доктора економічних наук, професора Тамару Степанівну Смовженко. За результатами незалежних досліджень Інституту соціального іміджмейкінгу в Україні ЛБІ визнано переможцем другої категорії в номінації «Європейська якість – 2005». Створено Студентську дорадчу раду (СДР).

2006-й – ЛБІ отримав IV рівень акредитації з напряму підготовки «Економіка і підприємництво». Європейська бізнес-асамблея визнала наш виш переможцем у номінації «Краще підприємство України (у галузі освіти)». Інститут удостоєно почесного звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України на IX Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006». ЛІБС УБС НБУ отримав звання «Лідер освітніх послуг України» за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність із модернізації освіти України.Налагоджено співпрацю щодо обміну студентами з Міжнародним Університетом м. Сузуки і Краківським економічним університетом. Уперше в Україні студенти інституту провели перший благодійний «Аукціон надій».

2007-й – утворення першого в Україні мережевого банківського вишу України – УБС НБУ. ЛБІ реорганізовано у Львівський інститут банківської справи в складі Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). Створено факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, а також Регіональний центр підвищення кваліфікації.

2008-й – Львівський інститут УБС НБУ – «Лідер ХХІ століття – 2008», став 21-м серед 200 найкращих ВНЗ України за версією ЮНЕСКО. Виш отримав грамоту МОН за «Інноваційний розвиток освіти» і диплом МОНУ за профорієнтаційну роботу серед молоді. За плідну організаторську роботу з інноваційного розвитку освіти України, за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу ЛІБС отримав нагороду ХІ міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008».Створено першу магістерську програму з корпоративного управління в банках. Персональною відзнакою президента Форуму видців у Львові Олександри Коваль у номінації «Найсвоєчасніша книга року» нагороджено підручник «Наукознавство» професора Володимира Марцина. Відбулися відкриття студентського містечка, каплички св. Йосафати в корпусі на вул. Жовківській, 53. Перші студенти Університету отримали дипломи міжнародного зразка за системою подвійного диплома в Вищій школі менеджменту в Барселоні (Іспанія) і Західнопоморській школі бізнесу (м. Щецин, Польща).

2009-й – ЛІБС посів перше місце серед вишів Львівщини і третє – у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання та спорту серед 500 вишів України. Інститут отримав відзнаку МОНУ за інноваційний розвиток освіти, подяку регіонального центру зайнятості Львова «За профорієнтаційну роботу та високі показники працевлаштування молоді». За результатами конкурсу розвитку післядипломних комплексів освіти в Україні, який проходив під патронатом Міністерства освіти і науки України в рамках виставки «Сучасна освіта – 2009», ЛІБС відзначено спеціальною нагородою за розвиток матеріально-технічною бази.

2012-й – УБС НБУ отримав нагороду Міжнародної виставки навчальних закладів і став «Лідером освіти – 2012», здобуто звання лауреата ІІ Всеукраїнського конкурсу «Кращий ВНЗ з підготовки та перепідготовки фахівців банківсько-фінансової сфери – 2012» за версією журналу «Банкір» у номінації «Кращий вищий навчальний заклад – 2012», золоту медаль «Інновації у співпраці ВНЗ із ринком праці».

2013-й – УБС НБУ увійшов у «десятку» кращих вишів України за результатами рейтингу ВНЗ «Компас – 2013», переміг у ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Кращий навчальний заклад з підготовки і перепідготовки спеціалістів банківсько-фінансової сфери – 2013», став лідером національної системи рейтингового оцінювання ВНЗ України – 2013 у номінації «Університети економіки, фінансів, управління, підприємництва», став лауреатом І ступеня номінації «Упровадження інновацій у презентацію діяльності вищого навчального закладу в Інтернет простір».

ЛІБС УБС НБУ нагороджено дипломом «За вагомий внесок у розвиток національної освіти» на IV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013», інститут – у «трійці» лідерів серед вишів України за даними МОНУ, отримав грант від фонду «Відродження» на втілення проекту «Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області» спільно з громадською організацією «Агенція європейських інновацій».

2014-й –УБС НБУ увійшов до переліку ста кращих вишів України за результатами рейтингу ВНЗ України 2014 року «Топ – 200 Україна», здобув золоту медаль у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки», звання лідера міжнародної діяльності за високі показники в рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність» і золоту медаль за перемогу в номінації «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти» за результатами міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», нагороди від Великої хартії університетів – за активну участь у пропаганді збереження водних ресурсів і відзнаку за активну участь у міжнародній співпраці між університетами, переміг у номінації «Кращий навчальний заклад у галузі міжнародних програм з обміну студентами» у конкурсі «Кращий ВНЗ із підготовки спеціалістів банківсько-фінансової сфери» від журналу «Банкиръ».

За підсумками 2018/2019 н. р. УБС посів 51 місце серед 128 вітчизняних закладів вищої освіти та 98 місце серед 320 закладів вищої освіти України у Ranking Web of Universities – всесвітньому Інтернет-рейтингу WEBOMETRICS.

Якщо Вам потрібна професійна підготовка, що дозволить бути успішним управлінцем у міжнародних і українських компаніях, якщо Ви орієнтовані на практику і високі стандарти, тоді Ви обов’язково станете нашим випускником з хорошою професійною школою і кращими шансами вже на старті кар’єри!