ВАКАНСІЇ

Адміністративно-управлінський персонал

Відділ: Сектор організації освітнього процесу

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна вища освіта;
 • Досвід роботи на аналогічній чи подібній посаді; 
 • Знання вимог Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів;
 • Впевнений користувач пакету MS Office;
 • Чесність, відповідальність;
 • Мультизадачність.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Організація діяльності сектору;
 • Розподіл посадових обов’язків серед працівників сектору;
 • Підготовка проектів наказів з питань, які стосуються сектору;
 • Несення відповідальності за виконання завдань та функцій, покладених на сектор;
 • Відповідальність за якість підготовленої документації сектором;
 • Координація діяльності структурних підрозділів з питань ліцензування освітньої діяльності та виконання ліцензійних умов в ліцензійних обсягів,
 • Супроводження процедури акредитації освітніх програм;
 • Розроблення та впровадження заходів щодо покращення якості освітньої діяльності.
 • Здійснення постійного моніторингу провадження освітньої діяльності. 

Відділ: Сектор технічного супроводу освітнього процесу

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна вища освіта;
 • Досвід роботи на аналогічній чи подібній посаді; 
 • Впевнений користувач пакету MS Office;
 • Чесність, відповідальність;
 • Мультизадачність.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Організація діяльності сектору;
 • Розподіл посадових обов’язків серед працівників сектору;
 • Підготовка проектів наказів з питань, які стосуються сектору;
 • Несення відповідальності за виконання завдань та функцій, покладених на сектор;
 • Відповідальність за якість підготовленої документації сектором;
 • Надання методичної допомоги викладачам з питань застосування сучасних технічних засобів навчання у навчальному процесі;
 • Технічний супровід навчальних занять та загально університетських заходів мультимедійними, аудіовізуальними засобами навчання;
 • Експлуатація стаціонарних і переносних технічних засобів навчання та мереж у аудиторіях загального аудиторного фонду університету;
 • Проведення робіт з організації та технічного забезпечення відеозапису навчальної інформації, запису та перезапису навчального матеріалу супроводу занять, експлуатації та ремонту наявного обладнання;
 • Збір, узагальнення та поширення передового досвіду використання технічних засобів навчання

Відділ: Сектор профорієнтаційної роботи

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна вища освіта;
 • Досвід роботи на аналогічній чи подібній посаді; 
 • Впевнений користувач пакету MS Office;
 • Чесність, відповідальність;
 • Мультизадачність.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Проведення роботи з відповідальними за профорієнтаційну роботу на кафедрах щодо організації профорієнтаційної діяльності кафедр університету у середніх закладах освіти та навчальних закладах I – II рівня акредитації;
 • Проведення презентацій, лекцій, бесід, опитувань, семінарів, свят з метою заохочення та набору шкільної молоді до вступу в Університет;
 • Інтерактивне інформаційне забезпечення та консультування навчальних закладів (розсилка інформаційних листів,  рекламних матеріалів та ін. На електронні адреси);
 • Створення презентацій щодо діяльності Університету, студентського життя та культурно-масових заходів з метою ознайомлення шкільної молоді з діяльністю та напрямами підготовки Університету;
 • Консультаційна допомога майбутнім абітурієнтам, батькам щодо вступу до Університету та механізму проведення ЗНО у рік складання тестів;
 • Розробка інформаційно-освітніх плакатів, рекламних та профорієнтаційних матеріалів;
 • Підтримка роботи груп Університету у соціальних мережах та оновлення інформації на офіційному сайті Університету;
 • Підготовка та проведення тематичних заходів в рамках спільних угод із середніми закладами освіти в рамках фінансової грамотності.

Відділ: Сектор міжнародної діяльності

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна вища освіта;
 • Досвід роботи на аналогічній чи подібній посаді; 
 • Впевнений користувач пакету MS Office;
 • Чесність, відповідальність;
 • Мультизадачність.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Пошук іноземних партнерів серед закладів вищої освіти, банківських установ, міжнародних фондів, агентств тощо; 
 • Організація відряджень працівників, студентів і аспірантів університету з метою участі у міжнародних заходах за кордоном, ведення звітності за підсумками поїздок працівників, студентів і аспірантів та службових відряджень за кордон; 
 • Підготовка документів щодо отримання грантів іноземних організацій та здійснення спільних міжнародник проектів; 
 • Оформлення і облік запрошень зарубіжних фахівців, організація прийомів іноземних делегацій, що запрошені в університет ректоратом, підготовка програм перебування іноземних делегацій;
 • Підготовка інформації про міжнародні зв'язки для розміщення на web-сторінках в соціальних мережах та веб-сайті університету; 
 • Ведення діловодства з питань міжнародного співробітництва.

Відділ: Центр післядипломної освіти

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна вища освіта;
 • Досвід роботи на аналогічній чи подібній посаді; 
 • Впевнений користувач пакету MS Office;
 • Чесність, відповідальність;
 • Мультизадачність.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Координування роботи викладачів центру;
 • Надання допомоги педагогічним та науково-педагогічним працівникам в освоєнні і розробленні інноваційних програм і технологій
 • Забезпечення своєчасного складання, затвердження, представлення звітної документації
 • Забезпечування використання і вдосконалення методів організації навчального процесу і сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних.
 • Виконання обов’язків директора в період його відсутності.

Відділ: Відділ бухгалтерського обліку та економічної роботи

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Профільна вища освіта;
 • Знання державних стандартів бухгалтерського обліку, податкового законодавства України;
 • Досвід роботи на аналогічній чи подібній посаді; 
 • Впевнений користувач пакету MS Office;
 • Чесність, відповідальність;
 • Мультизадачність.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку.
 • Формування фінансової та податкової звітності.
 • Банківські та касові операції.
 • Нарахування та виплата заробітної плати.
 • Ведення управлінського обліку, підготовка внутрішньої звітності.
 • Звірка з контрагентами, контроль наявності первинної документації.
 • Ведення обліку основних засобів.
 • Ведення обліку ПДВ.
 • Виконання інших доручень.

Відділ: Відділ роботи з тендерами

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна вища освіта;
 • Досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років; 
 • Знання принципів і алгоритмів роботи електронних торгів та аукціонів електронної системи закупівель «Prozorro»;
 • Знання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»
 • Впевнений користувач пакету MS Office;
 • Вміння працювати з клієнтами та поставщиками;
 • Чесність, відповідальність;
 • Мультизадачність.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Організація діяльності відділу 
 • Пошук та моніторинг тендерів;
 • Підготовка усієї необхідної документації;
 • Робота з договорами;
 • Інформування про умови тендеру (гарантії, сертифікати, ліцензії);
 • Ведення переговорів.

Відділ: Сектору супроводу тендерів

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна вища освіта;
 • Досвід роботи на аналогічній або подібній посаді;
 • Впевнений користувач пакету MS Office;
 • Вміння працювати з клієнтами та поставщиками;
 • Чесність, відповідальність;
 • Мультизадачність.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Аналітика ринку тендерів в системі PROZORRO;
 • Контроль за моніторингом електронних ресурсів, пошуком та підбором торгів відповідно до особливостей діяльності компанії;
 • Координація оперативної підготовки документів для участі в тендері, забезпечення підготовки бездоганної тендерної пропозиції;
 • Управління процесом участі в торгах, контроль результатів та термінів закінчення процесу; аналіз пропозицій компаній- конкурентів;
 • Участь у процесі формування питань, вимог та скарг та подача до замовника та АКМКУ;

Відділ: Центр роботи з молоддю
Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна вища освіта
 • Досвід роботи — не обов’язковий, але буде перевагою;
 • Клієнтоорієнтованість , організованість, стресостійкість, пунктуальність, гнучкість;
  Відповідальність і творчий підхід до роботи;
 • Високий рівень комунікативних навичок;
 • Вміння находити спільну мову з молоддю.

Пропонуємо:

 • Цікаві проекти, амбіційні задачі;
 • Динамічний розвиток — можливість покращити свої soft та hard skills;
 • Офіційне працевлаштування;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Неповний робочий день.

Обов’язки:

 • Психологічна підтримка здобувачів вищої освіти;
 • Проведення індивідуального психологічного консультування;
 • Проведення групової роботи онлайн і офлайн (тренінгів, воркшопів, командоутворюючих заходів і т.д.).

Експлуатаційно-технічний персонал

Відділ: Експлуатаційно-технічний відділ

Місто: Черкаси

Необхідні навички:

 • Повна або базова середня освіта;
 • Досвід роботи у сфері клінінгу, буде великою перевагою;
 • Охайніть, порядність, пунктуальність, акуратність ;
 • Високий рівень працездатності;

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Щоденне прибирання території;
 • Очищення від сміття урн;
 • Підтримання чистоти та порядку. 

Відділ: Експлуатаційно-технічний відділ

Місто: Черкаси

Необхідні навички:

 • Повна зайнятість;
 • Досвід роботи від 1 року;
 • Середня спеціальна освіта;
 • Професіоналізм, відповідальність, порядність, зацікавленість в кінцевому результаті.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Обслуговує електроустановки;
 • Готує і запускає в роботу електроустановки, підтримує оптимальні режими роботи, виводить їх із роботи;
 • Забезпечення справного стану і безаварійної роботи пристроїв і електроустаткування; 
 • Забезпечення правильної технічної експлуатації; 
 • Проведення планово-профілактичних ремонтів електричної частини обладнання.

Відділ: Сектор експлуатаційно-технічної роботи

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна зайнятість;
 • Досвід роботи від 1 року;
 • Середня спеціальна освіта;
 • Професіоналізм, відповідальність, порядність, зацікавленість в кінцевому результаті.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Обслуговує електроустановки;
 • Готує і запускає в роботу електроустановки, підтримує оптимальні режими роботи, виводить їх із роботи;
 • Забезпечення справного стану і безаварійної роботи пристроїв і електроустаткування; 
 • Забезпечення правильної технічної експлуатації; 
 • Проведення планово-профілактичних ремонтів електричної частини обладнання.

Відділ: Сектор експлуатаційно-технічної роботи

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна зайнятість;
 • Досвід роботи від 1 року;
 • Середня спеціальна освіта;
 • Професіоналізм, відповідальність, порядність, зацікавленість в кінцевому результаті.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд з виконанням різних видів ремонтно-будівельних робіт ;
 • Бере участь у періодичному огляді технічного стану будинків і будівель, які обслуговує, обладнання і механізмів;
 • Організовує і бере участь у роботах з сезонної підготовки будівель, споруд, обладнання та механізмів;
 • Усуває пошкодження, несправності і виконує інші роботи за зверненнями керівництва.

Відділ: Сектор експлуатаційно-технічної роботи

Місто: Львів

Необхідні навички:

 • Повна зайнятість;
 • Досвід роботи від 1 року;
 • Середня спеціальна освіта;
 • Професіоналізм, відповідальність, порядність, зацікавленість в кінцевому результаті.

Пропонуємо:

 • Вчасна виплата заробітної плати;
 • Дружній колектив;
 • Соціальні гарантії, передбачені КЗпП;
 • Офіційне працевлаштування.

Обов’язки:

 • Здійснення ремонту паливної апаратури;
 • Діагностика та ремонт складових частин автомобілів;
 • Ремонт, збирання, регулювання, заміна та випробування агрегатів;
 • Ремонт ходової частини автомобілів, ремонт агрегатів;
 • Здійснення ремонту автомобілів.