УПРАВЛІННЯ

Наглядова рада забезпечує виконання університетом його функцій як національного закладу та контролює його діяльність, що здійснюється на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державного управління України та іншими організаціями.

Вчена рада Університету банківської справи є дорадчим колегіальним органом згідно із Законом України від 01.07.2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту», Статутом Університету банківської справи.