НАГЛЯДОВА РАДА

Положення про Наглядову раду Університету банківської справи >>>

Наглядова рада Університету створена за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення громадського контролю за його діяльністю.

Строк повноважень Наглядової ради становить п’ять років.

Наглядова рада сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку Університету, питань щодо залучення фінансових ресурсів для забезпечення основних напрямів його діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази, здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої, наукової, господарської діяльності та конкурентоспроможності Університету.

Члени наглядової ради мають право:

  • брати участь у роботі Конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу;
  • брати участь у визначенні Стратегії розвитку Університету та контролювати її виконання;
  • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
  • аналізувати та оцінювати діяльність Університету та його ректора;
  • контролювати виконання кошторису Університету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду ректором Університету;
  • вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання ректора Університету з підстав, визначених законодавством;
  • здійснювати інші права, визначені Статутом.

Склад Наглядової ради

Дерев’янко Олег Валерійович

Голова Ради директорів компанії «ISSP», голова Наглядової ради

Жукова Олена Михайлівна

Президент Харківського банківського союзу, член Наглядової ради ПАТ «МегаБанк», заступник голови Наглядової ради

Кубів Степан Іванович

Народний депутат України

Оленчик Андрій Ярославович

Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування фізичних осіб

Оніщенко Валентина Василівна

Начальник філії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», секретар Наглядової ради

Ричаківська Віра Іванівна

Член ради Національного банку України

Стельмах Володимир Семенович

Заслужений економіст України

Чорний Руслан Володимирович

Керуючий партнер «Фінансового клубу», шеф-редактор інформаційного агентства FinClub, головному експерту групи «Реформа фінансового сектору та пенсійної системи» Реанімаційного пакету реформ

Шпек Роман Васильович

Голова Ради Незалежної асоціації банків України

Ющенко Катерина Михайлівна

Глова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000»