Запрошуємо молодих вчених, аспірантів та студентів узяти участь у XХІ Міжнародній науковій конференції «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ»

Запрошуємо молодих вчених, аспірантів та студентів узяти участь у XХІ Міжнародній науковій конференції «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ».

📆 Конференція відбудеться дистанційно 8 квітня 2021 р.
✔Ми чекаємо саме на Вас, якщо напрямом вашого дослідження є один із вказаних нижче:
1. Сучасний стан та тенденції розвитку національної й міжнародної економіки, їх вплив на функціонування фінансово-кредитної системи України.
2. Фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів.
3. Взаємодія банківського та реального секторів економіки.
4. Ризики функціонування банків та фінансові стратегії в умовах посилення глобальної фінансової нестабільності.
5. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування діяльності суб’єктів господарської діяльності: теоретичні та практичні аспекти.
6. Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціальних наук.
7. Менеджмент, маркетинг та соціальна відповідальність в державних та бізнесових структурах.
8. Математичні моделі в економіці. Статистичні та економетричні методи аналізу. Задачі фінансової та актуарної математики. Інформаційні системи і технології в економіці.
✅Усім учасникам конференції буде надіслано збірник тез доповідей та сертифікат учасника на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації.
✅Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська
☝️ Умови участі:
Для участі у конференції до 20 березня 2021 року необхідно зареєструватися за посиланням https://forms.gle/tPHcvKpWrMMEkr4F6 (або надіславши заявку на електронну адресу conf.ubs@gmail.com).
☝️ При реєстрації додати такі матеріали:
– тези доповіді (файл у розширенні *.docх, названий прізвищем автора латиною, наприклад: duma_tezy.docх);
– копію квитанції про оплату участі у конференції (файл у розширенні *.pdf або *.jpeg, названий прізвищем автора латиною, наприклад: duma_oplata.pdf).
✅Вартість участі:
Організаційний внесок за участь у роботі конференції складає 94 грн та сплачується учасниками за реквізитами:
Університет банківської справи Код ЄДРПОУ 34716922
Державна казначейська служба України у м. Києві
UA088201720313281001201092072
Призначення платежу: за участь у конференції 08.04.2021, П. І. Б. учасника.
☝️ Вимоги до оформлення тез доповідей:
Обсяг тез – 2 сторінки формату А4. Текст слід підготувати в редакторі Word, шрифтом Times New Roman, розмір 14, через одиничний інтервал, поля – 20 мм, абзацний відступ – 10 мм.
Перший рядок – великими літерами назва доповіді (шрифт жирний, вирівняний по центру). Другий-четвертий рядки – шрифт жирний, вирівняний з правого боку; другий рядок – прізвище та ім’я автора, третій рядок – науковий керівник, четвертий рядок – навчальний заклад.
Наступні 2-4 рядки через 1 інтервал – анотація англійською мовою, шрифт курсив.
Через 1 інтервал з абзацного відступу текст тез доповіді.
У кінці тексту необхідно подати СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, оформлений відповідно до вимог позатекстового бібліографічного посилання згідно ДСТУ 8302:2015, в порядку звертання – до 5-ти джерел, шрифт курсив.
☝️ Відповідальність за зміст поданих робіт несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну до публікації не приймаються. Оргкомітет залишає за собою право редакційних правок та відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам.
☎ Контактна інформація:
Дудинець Лідія Анатоліївна
(067) 929 06 46,
(099) 040 81 92
79058, м. Львів, пр. В.Чорновола, 61, ауд. 335
e-mail: conf.ubs@gmail.com